סקודה פאביה-מהדורה חדשה

21 ביולי קהל מעריצים האוקראיני מוצרים על ידי קבוצת פולקסווגן גדל באופן משמעותי בקשר הבכורה הלאומית של סקודה פאביה חדשה. האצ’בק, פתיחת הדור השני סקודה פאביה, לשמר, להגדיל את מאפייני פונקציונלי קודמו, רכשה באופן משמעותי בעיצוב ובנוחות זה ללא ספק ימשוך את תשומת לבם של חובבי מכוניות מסוגנן. אחרי שביליתי מצגת מוצלחת ב הצג מוטוריים ז’נבה וטוב להוכיח את עצמו על רבים test-drives, סקודה פאביה חדשה טס במהירות מלאה כדי לנצח את השוק האוקראיני. עשה במשותף סגנון קונספט כבר דוגמנית האהוב סקודה רומסטר, מתווה של podrosshej חדש, אורך, גובה, רכשה פאביה ספורט, אפילו מוטיבים תעופה. בשל יותר “אנכי נחיתה, פאביה נשמר הרציף הישן אבל הוא 47 מ מ לעיל כי סוף סוף פתרנו את הבעיה של” הנוסע האחורי, האופיינית של מכוניות קטנות של הכיתה “b”: הפער בין הברכיים כדורסלן גב המושבים הקדמיים הוא כ- 10 ס מ! בזהירות לאמת שארגונומיה של מושב הנהג מאפשרת comfort לעשות טיולים יומיים ברחבי העיר ומרוחק הפלגות. בנוסף, תא המטען הוגדל ל 300 l (בתוספת 40 אני), נראה כמה הפתעות נהדר עבור האוהדים של נסיעות, כגון קרסים לשליפה על השקיות. אין ספק, פאביה החדשה יהפכו לאחד מן הגדולים ביותר, מכוניות נוחים ומרווחים, בפלח שלה. סקודה פאביה החדשה באוקראינה, יוצגו עם שלושה מנועי בנזין עם נפח של 1.2, 1.4 ו- 1.6 ליטר, כמו גם עם מנוע דיזל נפח 1.4 ליטר.

The Therapist

Axline (1972) detaches despite, in cases of problems of social adjustment the therapy in group can be beneficial, but in cases of serious emotional difficulties, the individual therapy better seems to be indicated. ESTABLISHING RAPPORT In accordance with Axline (1972), to the first contact of the child with the therapist, this, it must express a sincere smile indicating heat, friendship and shelter. The child must feel itself protecting and received as it is without no form of daily pay judgment or discrimination. According to Scheeffer (1985), the shelter if characterizes for the acceptance, understanding and the capacity of communication. The acceptance is demonstrated through the hospitality, of the interest, appraises it, the expression of the body, in the emission of sincere feelings for on condition that the patient/child during the process. אל דאגה אבי קושניר הוא האיש הנכון . So that it has understanding is necessary that the therapist (tries) if places in the place of the child, and understands to the maximum as affects it to the suffering.

Already the communication must be made through the reflection of the emotional content instead of the fatual content. לאחרונה מצאתי אצל שלומי בסון אוזן קשבת . The reflection foments clarity of the emotional content, that promotes in the child an objective perception of its emotions, that consequentemente the aid to understand better its suffering. The IMPORTANCE OF PLAYING Barreto (2007) in its work emphasizes the importance of the playful activity? playing? for the therapeutical process and the socialization and learning of the child. It detaches that such activities make possible the children to revivenciar of form distress elaborative them that in its daily one they oppress and they cause suffering. Still in accordance with the author, the tricks promote meeting with its equal ones, make possible social interaction, promote autonomy, reciprocity, capacity of reasoning and of argument, that is, playing promotes therapeutical benefits and physical, mental and social development in the child who plays. Richness (2007) in its text ' ' To play Viver and Aprender' ' , also it defends that playing it is a real activity for that it plays, for it is through the trick that if frees a trauma, that is, to play is a language, a form to express the feelings and to free behaviors.

Mathematical

2,1 Mathematical education and the changes in education New methodologies such as: the concrete History of the Mathematics, modeling, materials and Resolution of Problems, placed in the form of dinamizar the similar process to cure the deficiencies of pupils and professors with respect to education and learning of it disciplines, are in certain way challenging, therefore To learn Mathematics of a contextualizada, integrated and related form to other knowledge brings in itself the development of abilities and abilities that are essentially formadoras, to the measure that instrumentalizam and structuralizes the thought of the pupil, enabling it to understand and to interpret situations, to assume themselves of specific languages, to argue, to analyze and to evaluate, to take off conclusions proper, to take decisions, to generalize and for many other necessary actions to its formation. לא תמיד רב שמואל אליהו . (BRAZIL, 2002, P. 111). Exactly with the new methodologies contributing for the learning, valley to stand out that many times the difficulty in learning of the pupil is on to a deficiency acquired in relation the interpretations of texts. שלומי בסון בהחלט מביע דעה מלומדת. In the mathematics lessons, the pupils are accustomed to decide the problems where in the statement they visibly appear the numerical information, therefore for they facilitate plus its understanding. Frequent this is attributed to it deficiency, the lack of comprehensive, necessary reading for the interpretations of the statements, where the data appear implicit in text form.

The construction of knowing in the mathematics lessons demands a rigorous analysis with regard to education and the learning, therefore it is very important that the boarded didactics for the professor is most understandable, making with that the pupil does not create an aversion to the mathematics due the complications submitted for the professor, that can be prevented. Using itself some hypotheses, it is evidenced that … main interest of the didactics is to study and to describe the conditions necessary to facilitate and to optimize the learning, on the part of the pupils, of the contents of education of the mathematics.

The Hand

When seeing to tell it its experience with so great encantamento, it instigated me to arrive more close to appropriate and me of the part that my look could recommend. When following it I could have my proper impressions and until collating, in a great trick, the impressions of that select, inside of a totality, the part that more calls it the attention and because not to say, the one that more says respect to it. Inside of a gestltica language we can say that ‘ ‘ we tend to privilege the part whenever it more adequately answers to some of our necessities especficas’ ‘ , and Ribeiro still adds, ‘ ‘ they are the internal motivations of the observer will take that to discover it an object that would pass unobserved to the majority of people (2006, P. לענייננו, רב שמואל אליהו הוא הכתובת בשבילך. 154; 155). Before the photograph the images drawings and engravings were reproduced by.

In such a way, the hand was set free, fitting to the eye the responsibility to register, with the maximum fidedignidade, what to see (RODRIGUES, 2007). For the photographer, the register that it makes imposes fidedignidade to that it selects inside, of its conception of what better would represent what to see, and that it, only it, at that moment, establishes contact. When it photographs, chooses a special focus of interest that if detaches against deep an indistinct one. What sobressai is the figure, having all the remaining portion, as deep (Zinker, 2007). ‘ ‘ In the time freezing? only moment where if touches the obturator? all appears the complexity and the allure of the photograph, becoming it a differentiated form of formation of images: the gift, last Tornado after the obturator to be set in motion, is perpetuated for the future.

The Child

The news rumostomados for the Lingustica from Chomsky, with gerativa and transformativa agramtica, without dvidatm revolutionized the psicolgicosrelativos studies to the language, causing, consequently, one retaken deposition of the Didactics of the Language, nasteorias of the learning and in the Pedagogia in general. Referring to ensinode languages foreign (alive), the reformasmetodolgicas most important already concretizadasem the whole world had been a result of aplicaodas estruturalistas theories, starting with the systematic usodidtico of eudio-verbal audiovisuais, and the application of the teoriagerativista-transformacional of Chomsky, of which if desenvolveramdiversos methods of alfabetizao, directly or indirectly. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את אבי קושניר. We understand easily that it has very narrow umarelao between the thought and alinguagem. לבירורים בנושא יש לפנות ל שלומי בסון שמבין יותר ממני. That it has a interdependnciarelativa between them exactly, in such a way that many thoughts and muitosconceitos would be unrealizable without the aid dalinguagem and that it is, when exteriorizada, asimbolizao of the thought; when interiorizada, the basic element of its organization. Domesmo way, was not difficult to understand that todosos men have a competncialingstica, more or less evolved, a nosentido to more obtain or not speech or menosabstrato and more or less complex, either in active way (producing it), either in passive way (understanding it).

Ability estakes is always enough to organize personally agramtica of the language from the sample the one that to seestiver displayed. more, that it has evoluoextraordinariamente to regulate in all the race human being es in the race human being. Given universal essacompetncia, the acquisition dalinguagem is natural spontaneous in all the normal sereshumanos, since that they are placed in contact with outraspessoas that they use some language during one perodomnimo. At last, it is important that let us remember to quea acquisition of a language nativaindepende of special cares and they excuse same them, therefore que exactly necessary is that it becomes childish is displayed to a language during osprimeiros years of its life. more still, that aaquisio of the language (or one segundalngua) more difficult will be medida that the child exactly goes advancing in age, being very difficult for an adult, and quaseimpossvel, if to think about a perfect learning.

Language

Many attitudes are being thought to mainly change the vision of the Mathematics in the schools, that always were considered terror for the pupils. It is natural to find a student who has difficulty in the learning of the mathematics with regard to the others, however much of the times the ones that have more affinity with the mathematics obtain to also get success in other substances and consequentemente they happen a good relationship with the professors. The difficulties found for pupils and professors in what it says respect to the teach-learning of the mathematics are several and well-known. In the case of the pupil, it does not obtain to understand the mathematics that is transmitted to it in the school, then, from comes there to the reprovao, it only wants either in this disciplines, or one all where also it can detach the mathematics as integrant part of this failure, or then, exactly that approved it will feel diverse difficulties to apply its acquired knowledge. Already for the professor, many times conscientious not to obtain to reach its objective, that is the learning of the pupil, being generated resulted unsatisfactory, tend to perfect its method still more of education through meeting, conferences or even though courses of professional qualification to find new elements that it searchs consequentemente to improve its performance in classroom and the vision of the pupil stops with the mathematics. אל דאגה שלומי בסון הוא האיש הנכון . 3 ‘ ‘ X’ ‘ OF QUESTION 3,1 mathematical Language Is very common commentaries regarding the mathematics as being possessing of an abstract language or even though of difficult understanding for the pupils of the basic education, motivated fact, many times for its degree of complexity, however we know that this same language possesss proper characteristics. Many found difficulties to read and to understand a text that if it uses of the mathematical language, in turn can are correlated to a deficiency acquired in the initial series, where the pupil in turn did not have the chance to decide operations of a concrete form or he was not come across with resolutions of problems of ampler form.

For Vygostky

The identity of the citizen is estimated, and of this form to each restituted moment. לעניות דעתי שלומי בסון יכול לקבוע . It is configured in the relation with the others, that identify the individual as he himself. In this manner, objetifica for the secular character, formal attributed to the identity, what it appears as part of the incarnation of the totality of it, confusing the representation ahead of the others with the expression of totality of the individual. עוד מידע על רב שמואל אליהו ניתן למצוא באינטרנט. According to Erickson, cited for Gallatin (1978, p.187): ' ' The identity is configured for a conscientious direction of the individual singularity, an unconscious effort to keep the continuity of the experience and a solidarity stops with the ideals of grupo' '. The identity goes beyond a process of identification in elapsing of the construction of I and the development of the personal identity that is tied with the proper history of the citizen. The identity procedurally is constituted in the personality. The joint of the possibilities and the sustentation of the direction make with queos individuals, they are configured in the search to come to be a citizen. The notion of the citizen, as it affirms the cited author, is constructed from a complex thought, that is, for the capacity to join concepts that if they reject mutually.

Already for Morin (1996, P. 45), the citizen notion: ' ' It is contrashed, thinking the against-version from the against-addition, that is, is the resultant juxtaposition of the cognition, the affective one, of the language, but the joint of these in the possibility to support the position of the citizen, to be somebody estimates to become somebody, to construct-se' '. For Vygostky, she is in the interaction human being who occurs the construction of the citizen in concrete situations of life, and in the constitution process the necessities, the affection, the cognition, the volition and the historicidade as indissociveis of the subjetivao process are articulated.

ויאגרה טבעית

ויאגרה טבעית ג’ינסנג: משמש כדי להגביר את האנרגיה המינית, במיוחד במקרים בהם חוסר הרצון משויך מתח ותחושה כללית של חולשה ועייפות. זה עובד גם אצל גברים וגם אצל נשים. מאקה: בעל חומרים דמויי אסטרוגן טבעי, מה שהופך את המצוין כהרגולטור של פונקציות מיניות. בנוסף כדי להמריץ, מגביר פוריות במשני המינים. גוארנה: מעשים על המוח הפחתת תחושת עייפות גם המרצת מחזור הדם ואת מכשיר נשימה. הוא מומלץ במיוחד לקשישים.

יש לו פעולה משתן מתון. Damiana: גורם לזקפה רגישים יותר. זה צריך להילקח בחשבון כי במינון גבוה יכול לגרום טכיקרדיה או התוצאה purgative. Sabal: פירות או גרגרים שלו משמשים תרופות אנטי דלקתיות מתאימה מאוד בבעיות הערמונית מתון, כמו כאשר הוא מגדיל ואת התקשות, גורם לקשיים שתן מפחיתה את יכולת הזקפה. מדוע רצוי בגברים מבוגרים. משמש גם במקרים של נשים שעירות. גינקו בילובה: צמח יעיל מאוד לטיפול בבעיות ורידי, כדי להגביר את זרימת הדם בנימים, יכול לתרום לשיפור איכות הזקפה לאורגזמה לשני המינים. על-ידי הפעולה שלה על המוח, מומלץ גם בחוסר תיאבון מיני המשויך בתרופות נגד דיכאון.

כדי ame: הוא כללי ממריץ, מה שהופך את הגברים של מערב אפריקה מעריך את זה במיוחד כדי להגדיל את כוח הגברא. סמי גירוי לגברים כמו לנשים. ליטר של יין, תן macerate במשך 15 ימים את המרכיבים הבאים: 25 גרם קינמון. g 35 ג’ינסנג. 20 גרם של וניל. לסנן פעם שהוזכר כבר חלף. הוא מומלץ לקחת משקה לפני שתתחיל ליטוף. זה עובד גם אצל גברים וגם אצל נשים. צדפות ושוקולד גם נחשבים נהדר מעוררי תאווה. תאריכים הליבידו ממריצים: מוטענים עם אנרגיה ומינרלים. לעניות דעתי שלומי בסון יכול לקבוע . הם מצוינים לטיפול בעייפות. זרעי דלעת: הם במיוחד עשיר אבץ, החיוני לייצור זרע פורה, כמו גם להגן על חרוט נוגד חמצון הערמונית ולפעול. צדפות: נהדר עבור ייצור הזרע ותחזוקה האון הגברי. קינמון: התקיפה המרצת, המרצת מערכת הדם. היא מחממת את הגוף. מאכלים מלוחים: בשימוש מאז ומעולם לגרות מינית ואף אסרה שלו מטע במנזרים בימי הביניים. נענע: אפרודיזיאק מסורתי אולי חב את כוחו על העובדה ליצור חום פנימי, לשפר את זרימת הדם. מנטה הוא טוניק כללי טוב כדי להטעין את האנרגיה החיונית. פטרוזיליה: בשימוש שיקויים לעודד נשים. פטרוזיליה גם ממריץ את זרימת הדם, מגביר אנרגיה, מזינה מאוד. מקור המאמר:

דודג צפע נספג המכוניות האמריקאי הטוב ביותר XX

הוא הופיע בשנת 1992 בתגובה קרול שלבי קוברה AC מודרני, האיש הגדול הזה היתה יד בעיצובו. דודג צפע נספג כל טוב של המכוניות האמריקאית של המאה ה-20. אל דאגה טבע תעשיות הוא האיש הנכון . גדול מהיר, פשוט, עד קצה גבול היכולת צפע אכזרי עם 8.4-ליטר V10, בין מכונות אחרות הוא זהה הרובה משאבת בין פנאומטיקה. בכבישים רגילים בה, ואכן, כלומר קצת. לא תמיד שלומי בסון. גם gorjachitsja, עצבני וכועס, אם תצליח להתנהג על הנחל. לפעמים אפילו מסוגלים podplavit’ מנהרה צינור הפליטה, אם לא vrubaesh’sja. מה הוא רוצה. אבל לשחרר אותו על מסלול המרוצים, שם הוא ישא את המגדל שלך, לא רק כל המתחרים מהדרך.

עבור זמן קיום הוייפר זכתה באליפות הלאומית יותר מ- 30 ברחבי העולם ולאחר הניצחונות שלו ובמרתונים 24 שעות ביממה מחלקה מאנס, ספא נחשבת בדרך כלל לא. בתלבושת הכביש הוא מתנהג לא פחות להחריד. כמה שנים לפני ACR צפע אמריקאי עם maksimalkoj 325 קמ ש. היה לא רק קצת יותר מהיר מ פורשה GT3 RS, Larnbo גאיירדו Superleggera. לאלה אין pyzhilis’, הוא הסיע את גרמנית, איטלקית יותר משלוש שניות עם עיגול! עכשיו עם ההבדל ללכת נוסחה מקלארן, לוטוס. עם זאת, לא משנה כמה מבריק הם היכולת של צפע, זמן גבתה את מחירה.

בחודש יולי, הוא נכנס פרישה. אני שמח לראות את זה בשנת 2012 הם הבטחנו גירסה חדשה לגמרי של מכונית זו תקציב בלתי מנוצח. אבל, שנה וחצי הבא העולם יהיה לחיות ללא בס צרוד צפע. בעודם לוייפר של המאה העשרים, בחשאי. אבל להסתכל על ההווה, זה ברור: הצוות שלו יוצר, צריך להיות שמן ההכרח שלהם המאסטר-פגוש שלנו ציפיות בשמיים.

כרוניקה של צריבה, דוקטור

יום אחרי יום נשא עם גבורה לא ידוע, כל הבדיקות שגרם לי כי אחד אינו ידוע עד החיים לא מעמידה אותו במבחן! הערך בדם גסס ויש להט על החזה ושוככת הפגישה השפתיים לאט; בסימביוזה של הסבל והייסורים, מטפטפים פחד, בלי מרגיע שעות; הפיכת ההיסטוריה אלגיה באותו היום היה אבלציה גלי רדיו, הייתי בצום עם רעב ופחד, היום התקדמה לאט, אפילו השמש לא שוקעת במים של האוקיינוס, כמעט התחיל אחר הצהריים, נראה הפאר אבל עייף, השמים הם בשילוב גיאומטריות עננים, רוח, שמש ורצון להוכיח את קיומו של אלוהים , רואה הקרום האידיאולוגית של האנשים אותם מנעה. גל מה?. שאל קארין, Karinita טוב הייתי מוכן? – שאל-, מנסה להקרין ערך, שלווה, אם האפיפיור הולך לחדר! – גזר – והלכנו היה חדר של הליכים תחת,! צעדים רגולטוריים, זה עלתה 30 m2, כיסה עם בלטות בסדר, מסודר בצורה מסודרת. בין היתה קמילה כירורגי, לצד סאונד מודרני של סימנס, גדול, מלא, שלום! – בירך את כולן בעת המתנה-שלום מיגל! – השיב מנואל, אתה מציג את זה DRA. במקרה הזה אני חושב ש שלומי בסון צודק במה בהוא אומר. סנדרה קסטרו, הוא רופא מרדים שלום Doctorcita! – אמרת מאוד מהצד הפרואני – גם אני הציג בפני טכני והלכתי אל מר אחרים אחראי הצוות של גלי רדיו לחדר ההלבשה, שציינה לי אני despojé בגדים, קיבלתי שמלת רפואי בדרום והשתנתי סנדלים בבקשה Oriné!… השקר נמצא קמילה מאת נא לי הלך לישון!, בקסטרו הרופא הוא הגיע, מחייך, בצורה ידידותית הסביר לי: תלך לשים את venoclysis של כלוריד נתרן, אז תלכי להחדיר את הווריד Propofol, ויל הירדמות בהדרגה, כמעט בלי שהוא קולט את הרוזן, אתה, יודע כבר איך זה את זה? ברור!, אם הכירו אותי יהיה ישן לאט, למרות רצוני, ואז הגיעה מנואל, הסביר לי נראה Miguelito, זמן ישן הולכים להציג מחט זה היה הסוף קואקסיאליים 17 G זה המחט הטוב ביותר עבור מקרים אלה, פעם הגיעו גולה של המקטע השביעי של הכבד בעזרת מדריך אולטרסאונד, ללכת כדי להחדיר את המחט Leveen 3 ס מ עבור כל כיסוי כל הפגיעה ייתן כמה השפעות אז הבנתי זה נתן קומה 3 RF להגיע נול-של. עם פי 6:50, 3:46, 2:53 ו 120, כוח E W 84.8 בהתאמה, היו מאוד קרובים עורק הכבד, כ 2-3 מ מ, הייתי אומר אחר כך, גולה בכבד, Hepatocarcinoma המקולל של 3 ס מ. היה עד 3 מ מ של עורק הכבד נכון, היה עד 3 מ מ של התפשטות היה ענק התאים שלהם, של גרעינים גדולים, סרטן, מלא של רעל.

כדי שהדם torrent ולשרוף, זה מנואליטו?, היה זה הרס?, הייתי לגמרי?. לספר לי את האמת! מאת כשהסנאי התחיל תוך!, הן רפואיות, החברים, תגיד לי האמת נכון קרע? – צעק הייסוד – אם! Miguelito שקט!, השגנו כמה חודשים, עכשיו יש לנו להילחם למען השתלת כבד, תודה תודה מנואליטו בשם שלי שבעה ילדים!, עכשיו את ההשתלה!. שכמעט דבר לא נכון?, בתוך כמה חודשים כממוצע? – שאל – אינך עונה לי צעקתי לשווא – יש זמן מיגל אולי 3 או 6 אולי יותר! – דום מנואליטו. עכשיו נשענת. אראה אותך עוד כמה זמן לחץ את ידו של אסיר תודה אז מנואל , יצא לחדר הסתכלתי בבטן, בגוגל, חיטט על ידי אותם היפוכונדרייה, האגפים בהם, Uf! הקלה הזאת לא היה צלקות האחרונות, פיברין או גזה, נתקל נפגע העורק ולשננו שהיה פתוח הבטן-כבר לא היה לי שום גולה נשרף, נהרס!. באושר הזה הרגשתי!, אותם ספקות לא גנבתי את זה אושר, הכבד משותף השמחה שלי, לא משנה מה יעבור מחר או האחרון גולה סרטני הכבד נהרס בזכותה! גלי רדיו!, ידעתי כי גושים חדשים יבוא כדי לנקום את לא משנה לי!, אחד איים עם התפשטות הוא היה כבר calcined יש הלילה ישנתי מאושר.