פעילות מסחרית

סיכונים – אלמנט מרכזי, חיוני לפעילות מסחרית. להבין מה הסיכון הוא מאוד חשוב. החוויה האנושית עולה כי מי יודע איך לקחת סיכונים בזמן, היא לנצח גדולים. לזכור פוליטיקאים נחושים, מנהיגים צבאיים אמיץ, ללא חת יזמים ומהנדסים, סוף סוף, דוגמאות משלו, שם “אף אחד אך אמיץ מגיע הוגן.” הסיכון הוא לא גחמה ולא “מחווה יפה”. במקרים רבים, ההחלטה מסכן, נראה בלתי נמנע, כדי למנוע פעולות מסוכנות, בלעדיהן פשוט לא יכול. כדאי, כמובן, לעשות הכל כדי להפחית את הסיכון רצויות אך אם הפעולות הקשורות הסיכון הם נמנעו, הוא חייב ללמוד לקחת סיכונים בתבונה, שהשתלטה על האמנות והמדע של סיכון. ניתוח מדעי מאפשר הבחנה ברורה בין הסיכון מוצדקת להצדיקו, ומכאן לקצור את היתרונות שיכול לתת סיכון סביר. מהם הגורמים של חוסר ודאות כי להצמיח את הסיכון? הסיבה הראשונה היא אי הוודאות – חוסר ידע, דהיינו, שלמות, חוסר ידע על שלנו ברחבי העולם. עם סוג זה של אנשים ודאות בפני מזמן, באותם ימים, כשהתחלתי לקבל החלטות מושכלות. אחרי הכל, גם אז זה היה מכשול של כל התחייבות. חוסר מודעות חוקי הטבע למנוע פעילויות יצרניות, אסור החווה וביעילות. ואנשים החלו לחפש בכל האמצעים כדי לגרש את חוסר הוודאות של חייהם. תולדות האנושות – הוא, לעומת זאת, ההיסטוריה של המאבק עם חוסר ודאות. חשיפת דפוסים תופעות טבעיות מורכבות, המדע הוא בהיקף מצומצם יותר של אי ודאות זו: הקמת הגורמים שיטפונות הנהר תופעות אסטרונומיות גילוי חוק הכבידה האוניברסלי ההיתוך של מתכות הנגרם אי הוודאות הרבה כדי לפנות מקום. למרבה הצער, בורות בורות היא לא הגורם היחיד של חוסר ודאות. נניח שאנחנו כן מודעים למצב וברור לנו.

אנחנו יכולים, עם זאת, כדי להיות בטוח כי הכל הולך “כמו שעון”? למרבה הצער, יתכן כי מזג האוויר השתנה לפתע בדרכים לא צפויות “, המנגנון נכשל, חברת יבוא במשק הידרדרות חדה. התוכנית שלנו מוכנה צעד אחד עוצמה חתרנית. שמו של המקור החדש הזה של חוסר ודאות – אקראיות. אנו קוראים צירוף מקרים, כי בתנאים דומים לא אחיד, לא ניתן לחזות מראש, שכן יהיה הפעם. תכנית מקרה ומקרה היא בלתי אפשרית. ואם אנחנו לא יודעים את ההשלכות של תאונה, אין סיכון. אז, בזמן שאנחנו ציין שתי סיבות אי הוודאות הקשורים הסיכון שלה: בורות ואקראיות. יש שלישית: האופוזיציה. לפיכך, התנגדות מופיע לספק תוכנית הוודאות של משאבי הארגון, תוך הפרה של התחייבויות לספקים אמנה, תאונות, ציוד. מאי להתנגד ליוזמות כמו אי הוודאות של הביקוש למוצרים והקשיים בשווקים. האופוזיציה המכונים לעתים קרובות הסכסוך מחייבת לקבל החלטות הקשורות הסיכון. דוגמאות למצבים כאלה עשוי להיות קונפליקטים בין השולח לבין הנמען, בונה לבין הלקוח, סכסוכי עבודה בצוות, כל מיני הליכים עקב תאונות – אחד בקיצור, כל אותם מקרים שבהם האינטרסים של הצדדים אינם חופפים. לאחר שקבע כי הסיבה העיקרית סיכון – חוסר הוודאות, טבעי לנסות ללמוד איך להתמודד עם חוסר הוודאות הזה של מה לעשות עם יצירת בורות שלה, תאונות והתנגדות? דרכים להילחם בבורות של מובן מאליו. מהו בהחלט את הידע שלנו, כן ייטב לנו בחן את המצב, הפתרון מסוימים יותר, הסיכון פחות. אין מידע שירות דבר רכשה בכלכלת שוק חשיבות עליונה. “מנגנון” של תהליך של בחירה באחת החלופות כדי לפתור את הבעיה קשורה לסיכון הנלמד בפסיכולוגיה. ישנן שתי התיאוריות העיקריות לבחירה.

ראשית, התיאוריה שנקרא קוגניטיבית, אשר שומרת על רוב הפסיכולוגים כיום, נובעת מהעובדה כי הבחירה נעשית במודע על ידי האדם, על בסיס מערכת של כללים – אלגוריתם לפתרון. שנית, התיאוריה שנקרא התנהגות גורסת כי הבחירה נעשית באופן אוטומטי, בהתאם שהתעוררו בעבר בשיתוף אנושי בין גירויים ותגובות – סוג של רפלקס מותנה. לטובת ערכים הרווחת של התיאוריה הקוגניטיבית היא העובדה אדם נחשב נושא פעיל, יצירת הייצוג שלהם של הבעיה לחשב את הכללים החלטתה בהתאם מטרותיהם. במקביל ועל ההתנהגות התיאוריה יש אלמנט רציונלי מסויים – התחקות את הקשר בין חוויות העבר פעולות בסיכון מצב המכיל. זה חשוב במיוחד לפעילות בתנאים קיצוניים, כאשר ההשתקפות יכול אין לי זמן. מערכת של כללים אשר אנשים משתמשים בבחירת חלופה, כינה את האסטרטגיה. הנוכחות של חוקים מסוימים מקבל ההחלטות עם סיכון הוא תוצאה של תהליך למידה. הם יכולים להיות באיכות שונה לחלוטין. עוד מידע על גבי חמו ניתן למצוא באינטרנט. אסטרטגיות כי במידת האפשר כדי להשיג את המטרה המוצהרת שלו, נקראים אופטימלית. הנוכחות של אסטרטגיה אופטימלית, לעומת זאת, עדיין לא כלומר, הבעיה אמורה להיפתר היטב. בנוסף יעילות, אסטרטגיה לכל אחד מהם יש קשיים מסוימים של יישום. בדיוק כמו ידע את החוקים ואת הדרכים הטובות ביותר של משחק השחמט אינו ערובה להצלחה, אסטרטגיה יעילה לא אומר זאת כי זה יכול להיות מיושם בהצלחה. חשובה לא פחות היא אמנות לקבל את ההחלטות הנכונות לסיכון.

מטבע הפיקדון

במונחים של חוסר יציבות פוליטית וכלכלית, ואי ודאות כספי באוקראינה, ביצוע ההפקדה בבנק הופך להיות סיכון מוגבר. השאלה הראשונה העולה משקיע פוטנציאלי: "איזה בנק יציב ממס?". ואנחנו מדברים על כושר פירעון בטווח הקצר – עד 3 חודשים, כי עד כה, על פני תקופה ארוכה יותר לא יכול להיות לחזות את התפתחות המצב בוודאות סבירה. השאלה השנייה היא זו: "באיזה מטבע לביצוע תרומה לבנק". הבחירה העיקרית היא בין פיקדונות במטבע לאומי גבוה הריבית להפקיד נקוב בדולר אמריקאי, אבל עם ריבית נמוכה יותר. בקו אחד עם התחזיות של זוג שער החליפין Hryvnia / דולר ברבע 1 של 2010, קיימת סבירות גבוהה של פיחות Hryvnia לרמה של grn 8,5-8,9. עבור דולר. בארה"ב. בנסיבות כאלה, הבחירה של פיקדונות מטבע יש צורך לחשב את הערך של כל הסיכונים של אובדן הפיקדון. נניח שיש לנו 1,000 $. ארצות הברית, שער החליפין הנוכחי של 8,0 UAH / USD. אנו מתמודדים עם שתי חלופות: פיקדון לשלושה חודשים בדולרים – סכום של 1,000 דולר. ארצות הברית, או פיקדון במטבע המקומי – 8000 UAH. טבלה 1 מראה את שיעורי הריבית הממוצעת על פיקדונות הנוכחי הן, כמו גם את הסכום הכולל ב לאחר 3 חודשים. טבלה 1: השוואה בין 3 חודשים תשלומים על הפיקדונות בדולרים. ארה"ב להפקיד מטבע גריבנה כמות של שיעור ההפקדה ריבית (שנתית) תשלומי הריבית, הסכום (3 חודשים) סך: USD ההפקדה + ריבית 30% 1000 12 1030 8000 20% UAH 400 בשנת 8400 טבלה 1 מראה כי פיקדון בשיעור קבוע, בהכנסות במטבע הלאומי יותר הפיקדון בדולרים. לבירורים בנושא יש לפנות ל גבריאל חמו שמבין יותר ממני. בארה"ב. אז להפקיד Hryvnia בדולרים הציע (400 / 8) $ 50. ארצות הברית, כלומר, עבור 20 $. בארה"ב יותר, טבלה 2. טבלה 2 היתרון של הפיקדון, בחרו המטבע בשיעור של 8,0 UAH / USD הפקדה מטבע סה"כ הסכום ששולם על המקבילה 3 חודשים להפקיד בדולרים. ארצות הברית, בשיעור של ההטבה UAH / USD 8,0, בשיעור של 8,0 UAH / USD USD UAH 8400 1030 1030 1050 + $ 20. בארה"ב יש צורך עכשיו לקבוע באיזה שיעור, היתרון המטבע הלאומי – ריבית גבוהה יותר יהיה לקזז. השתמש פיתחנו להפקיד מטבע על Vkladchik.In.UA המחשבון באתר. חישובים מראים כי פיחות הריבניה מול הדולר האמריקאי רק לרמה של יתרון UAH / USD 8155 של ריבית גבוהה יותר מפולס לאורך כל הדרך! בקצב של הפסדים 8,5 UAH / USD יש על פיקדון במטבע סכום לאומי (UAH 8000.) – 42 דולר. בארה"ב. בהינתן, כי פיחות Hryvnia לרמה של 8.5 1m ברבעון של 2010. גבוהה, פיקדונות במטבע לאומי 3 החודשים הקרובים לא הגיוני מבחינת הרווחיות. פיקדון במטבע חוץ של 3 חודשים יהיה לא רק הכנסות ריבית, אלא גם מגן מפני בשערי החליפין. המלצות ברבעון 1 של 2010. ההפקדה תהיה מורכבת של 100% של מטבע זר.

חלונות PVC

בדרך כלל, המניע אנשים שאינם יכולים להחליט לתקן, הוא הגיע הזמן לשנות את חלונות פלסטיק מודרני יותר מיושן מסגרות העץ שלהם. אחרי הכל, איכות חלונות – ערובה של נוחות וחמימות שלך הביתה. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע תעשיות שמבין יותר ממני. להגן עליך מפני תהפוכות מזג האוויר מזג האוויר קר וסוער, חלונות ישנים לא יכולים, הם עברו ברציפות באוויר קריר בבית שלך. מ ברחובות הסואנים של המטרופולין, שם הכבישים אחד אחרי מכוניות מעופפות אחרות, הם גם לא יחסוך. אלה ונגד הרבה מאוד ברור במקרה כאשר אין קיר או דלת בין המרפסת בדירה כולה.

הגנה על הבית שלך ושמירה על חם, שטוח חלונות פלסטיק הגדילו חום ובידוד קול. בגלל מסגרת פלדה, קופסאות פלסטיק יכול להתפאר של אמינות מעולה, אשר יכול לשמש ערובה נגד אמין עלות צפויה של החלפת מסגרות פגום. לעניות דעתי שלומי בסון יכול לקבוע . חלונות PVC הם מאובטח וכן להגן מפני קרינה אולטרה סגולה מזיקה. השוק של חלונות פלסטיק בזמננו הוא רחב מאוד. במקביל למועדפים בקבלת התיקונים היא לא בלי סיבה Rehau חלונות PVC, כי חברה זו מייצרת חלון פרופילים של דרישות תצורות שונות, אשר מאפשרת לבחור את אלה בקופסאות פלסטיק כי הם נהדר בשבילך. בניית loggias ומרפסות הופכת הדרך הפופולרית כדי להגדיל אזור מגורים.

Loggia הרוב המוחלט לא נמסרו דירות מזוגגות. כלומר, בעלי הדירות פשוט לאבד את האזור, אשר יכול לשמש לאחסון החומר הישן או את ההתקנה של החדש נרכש הסימולטור. לפעמים אכסדרה זכוכית כוללת רק התקנה של מסגרות עץ, אבל אם אתה רוצה להיות בטוח שלא לשלם עלויות נוספות כדי לתקן מסגרות בגלל הגחמות של מזג האוויר במקום, קופסת פלסטיק (מומלץ גם את עצמם פלסטיק לחלונות Rehau) או חלונות PVC, שונות הרבה יותר אמין מאשר מסגרות עץ רגיל. על ידי יישום minivaty, קלקר, או מודרני בידוד יכול לעשות את ההתחממות של loggias, עם חם להיות התקרה, הרצפה והקירות.

דלק דיזל

דיזל כיום למערכת התחבורה הרוסי הוא לא פחות חשוב, ואולי אף יותר מאשר בנזין ונפט. סולר הוא דלק, אשר משמש מנועי בעירה פנימית עם הצתה דחיסה (דחיסה). הצתה במנוע דיזל גליל הוא הזרקת דלק העיתוי באוויר מחומם לטמפרטורות גבוהות כתוצאה הבוכנה דחיסה. מנועי דיזל המותקנים במכוניות, קטרים ​​מודרניים, סירות וספינות, וכן טרקטורים וטנקים. לעומת זאת, גבריאל חמו בהחלט מבין את הסיפור. לייצור להשתמש תזקיק DT של זיקוק נפט gasoil חלק ישר של נפט גולמי חלקית (20%), נפט, גז פיצוח קטליטי. דלק עבור דיזל איטיים מיוצר מתערובת של שמן עם דלק נפט gasoil שברים של שמן. סולר הוא דלק נוזלי, המשמשים מנועי דיזל טורבינות גז. D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-457584’>קידוחי נפט בגולן שמבין יותר ממני. זמין בשתי קבוצות של סולר: 1) צמיגות נמוכה תזקיק בשימוש במהירות גבוהה במנועי uprated, ו 2) השתמשו צמיגות גבוהה שיורית במהירות נמוכה ממנועי דיזל.

מס הביקורת

– אחד הפופולריים ביותר של שירותי ביקורת עד כה. ביקורת חיצונית של מסים – אגרות לבדוק את חישוב מסים, לחקיקה עמידה קפדנית. ביקורת מס לא בהכרח לכסות את כל הפעילות של החברה או של כל המסים. לדוגמה, מס חוזר הביקורת ניתן לקיים המס המקומי ביקורת מס הכנסה או משרדים נפרדים. בעקבות מומחים ביקורת מספקים המלצות ספציפיות ברור עבור תיקון שגיאות שנמצאו במהלך. בשלב בחירת הלקוח, סוג של ביקורות המס עשויים לכלול: – ביקורת חשבונות עם תקציבים עבור סוגים שונים של מסים – לבדוק את היישום הנכון של שיעורי המס, את מהימנות חישוב בסיס המס, הכנת דוחות מס, העיתוי והשלמות של העברת מסים לתקציב של אוקראינה וכו '- ביקורת נפרד המשתתפים המס רשומות – בדיקת שיטות אופטימיזציה החלים, כולל עמידה ברורה עם החקיקה הנוכחית על מסים ואגרות בפרקטיקה המשפטית, הערכת סיכונים מס – התוצאות טעויות, שימוש מלא של כל היתרונות זמין משלם המסים, את נכונות משטרים מס וכו ') – ביקורת מקיפה של כל דיווח מס – ציות חשבונאות מס הדרישות של התקנות השולטים חשבונאות מס ודיווח המס ביקורת מס אחרים מזהה: – ההפרות ייתכן כי עשויה להיות קשורה שגוי חישוב ההתחייבויות מס – הטיפול החשבונאי מוטעה. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את שלומי בסון. התוצאה של – דו"ח עם קישורים תקנות, אשר יכלול: – נתונים מדויקים על מצבו האמיתי של המס בעיות החברה וסיכון מס – ההשלכות שעלולות להתעורר לצורך עסקים או מנהיגות – הקנסות אפשרי, מיסוי נוסף העמלות לבדיקת שלטונות המס – נכון, הדרכים הנכונות לצמצם או ביעור של התחייבויות המס מזוהה.

משבר פיננסי: אתגרים והזדמנויות

במחצית הראשונה של 2008 בהשראת האופטימיות יציב – נראה כי ההכנסות של חברות לבין האוכלוסייה יגדל, והמחירים עבור משאבים טבעיים – להכות רשומות חדשות, או (במקרה הגרוע) להישאר זהה. עם תחזית כזו לא לא להגביל את עצמו ללוות בשני שווקים מקומיים וזרים. חברות פרטיות הם להיות מאוחדים, עם בנקים לכידת כל הגדול "שטח". עסקים גדל והלך מעבר המדינה מולדתו. ברחבי העולם החלו שמעתי נאום הרוסית. במחצית השנייה של ספטמבר, הכל השתנה: המערכת הפיננסית בעולם נכשלו, את האימפריה הפיננסית בנוי על זיכויים החל להתפורר, מספר אי ודאויות בעסק גדלה. מתי זה ייגמר? מה עלי לעשות? – השאלות הנצחיות יישארו ללא מענה. המנהיגים החלו לחשוב על עלויות חיתוך, כפוף – ירידה של הצוות, עקרות בית – אל מתון בהוצאות.

הכאוס שולט לא רק בבורסות, אך מעל לכל – ב ראשי: בנסיבות כאלה, נציגי העסקים הרוסי לעבודה אינו הכרחי. העובדה כי המשבר היה שם את העולם שנקרא תחושת התסכול, ובמקרים מסוימים אף התנגדות טעם השפעותיו. כך מצב הרוח הכללי של שמחה אושר ורוסית הוחלפו זהירות וחשדנות, ואת רשימות של העשירים והמפורסמים ביותר בתוספת חישובים של הפסדים כספיים שלהם כאשר יש אסון גדול, תמיד ניסיון בינלאומי חשוב, שיטות וגישות להשתמש בפלט של מצבים אלה. לדוגמה, במקרה של תאונה על המשנה, אם דה להמריץ לחסום העיר כל העיר או – Gorelectroset השירות, אשר מומחים לפני פעמים רבות בוטלו תאונות כאלה, יש להם את הידע והניסיון המעשי. חוזרים למצב עם המשבר הכלכלי העולמי, ראוי לציין כי אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון פשוט לא (הם לא קיימים ברוסיה, הם לא קיימים בשום מקום אחר) – ולכן מתוך המשבר אנחנו לא יהיה קל ולא מהיר כמו שהיינו רוצים.

וזה חלילה כי את ההחלטה הנכונה נעשתה הרבה יותר. בעתיד הקרוב, אולי נוכל לראות את הקמתה של מערכת פיננסית חדשה. כמו אמר טרישה האחרונות הבנק המרכזי האירופי ז'אן קלוד הנשיא, "הוא חסר משמעות לחפש שעיר לעזאזל של האירועים הנוכחיים, המערכת הפיננסית צריך להשתנות: לא זכויות – אף אחד המשתתפים …." ברוסיה, כמו הימים הטובים ההם, הצהיר פעמים סיוע הכוח המשתתפים בשוק הפרט. ולמה להם? אולי אנחנו צריכים להביא להחלטה שכזו צוות של מומחים מן העסק האמיתי? אז הפתרון הוא, לדעתי, יהיה מאוזן יותר. שוב, המשבר העולמי בסדר גודל כזה לא היה, אין פתרונות מוכנים ויש מומחים לא, לפתור את הבעיה עם נעלמים רבים כל כך. מסיבה זו, הניסיון והידע של מנהלים בכירים חברות גדולות יכול להיות שימושי לפתרון בעיות בעיר, והן ברמת המדינה. אם כל המפקידים בבת אחת למשוך את כל הכסף – לא תעמוד על ידי בנק כלשהו (כי זה מובן לכל). אם הרוב המכריע של מי להרוויח כסף ברוסיה יהיה לייצא אותם לחו"ל – יש איום להפסיק ייצור במקרה הגרוע, התמוטטות של הכלכלה. על כל אחד מהם הוא אחריות אישית, לא "טיפשים" עם כסף, כולם רוצים להרוויח, לנצח, לנצח, אבל זה לא מקרה שבו אתה יכול לזכות באחד על חשבון מישהו אחר. עלינו להבין כי כולנו צריכים לצאת מן המשבר, כדי לשמר את הכלכלה שלנו, השוק שלנו, במדינה שלנו צריך להיות ניצחון אחד כל – או שכולנו מוצאים את עצמנו בתחתית, כל הארץ. עקרונית, גם פה וגם בארץ את העיר יש מספר גדול של אנשים הגיוניים ונבונים, ועכשיו זה הזמן להפגין את הפוטנציאל שלהם ולחשוב. אבל עכשיו, אתה יכול להפסיד הרבה כסף, טוב, הכל יהיה זול יותר, ולכן רמת היחסי של החיים לא בהכרח לשנות הרבה. רוב מחירי הסחורות והשירותים היה מנופח באופן מלאכותי – במקרה אחת הערים היקרות ביותר של מוסקבה בעולם, רחוק ממוסקבה, נפילת מחירי בולטת פחות. כתוצאה מכך המשבר הפיננסי הראשון פגע עשיר, אז דירקטורים מנהלים בכירים, אבל זה אנשים חזקים, יש להם את הראש, יש ניסיון – הם פני השטח, להם אל תדאג. זה לא סוד – בכל חברה יש אנשים שעובדים מתחילתו ועד סופו, אך לא במלוא העוצמה, הם צריכים לשלוח הביתה, אף אחד לא נטל רוצה, במיוחד עכשיו. המשימה של העסק היה תמיד מסתובב להסתובב, לחפש אפשרויות, והוא שורד רק כי זה מראה את מגבלת ניידות, גמישות ומהירות בקבלת החלטות. אנחנו חייבים תמיד לשנות, עלינו להציע כל הזמן, משהו חדש. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את שלומי בסון. ואם חברה היא חסרת טעם מגושם, לא רווחית – היא תמות. מנקודת מבט זו, למשבר יש השפעה מטהרת על הסביבה העסקית. פותח פרק חדש בהיסטוריה, שבו מודדים הכל לא להיקשר מחירי הנפט, אך תחרות אמיתית מאבק אמיתי עבור הלקוח. לפעמים זה קורה כי החברה רווחית כבר זמן רב, אבל, בכל זאת, שימושי מיסודה, הם פשוט מנהלים מוכשרים, אז הם חייבים להיות מוחלף ולהביא את המצב תוך ציות. בחודש זה תחושה של כל החברות כדי להיות הרצוי ולא כוח (אנחנו יודעים איך להילחם עד מוות, זה כמעט את ההיסטוריה של המדינה שלנו), אבל גמישות ואלסטיות. הרבה תלוי עכשיו צעדים קונקרטיים והחלטות יותר מנהלים בכירים. העובדה כי הם מבצעים פעולות עכשיו לא מביאים את התוצאה המקווה, מעצבן את הבעלים ונכנס למצב של קהות חושים, עובדי החברה, כי העבודה שנעשתה תסריט אחד בשם ". להסתגל לנסיבות" בתוך זמן קצר ליד ההגה של חברות לא מתכנן לעזוב את השוק, אנשים ידרשו אופי שונה לגמרי – המחדשים מסוגל לקבל פתרונות גמישים דרך יוצאת דופן של חשיבה. במקום לספור את ההפסדים הם יהיו עוסקת בפיתוח של אסטרטגיות חדשות. מיזוגים ורכישות היו הרבה משברים מראש ויהיה עוד יותר עכשיו, מספר חברות צריכות כסף היום, אבל מאז ההלוואה הוא כמעט בלתי אפשרי להגיע – יהיה גם צריך למכור כמה נכסים או לשלם ריבית ההון העצמי, ועוד כמה חברות קטנות יותר פשוט יעזבו את השוק. אני, כראש החברה "עסקים למעלה Delomag», תמיד להיפגש עם לקוחות שלי, הם קונים / מוכרים עסק, בנושא שיחה המשבר קיים כמעט תמיד זה מעניין מישהו המשבר היא מבוי סתום (גם כספיים פסיכולוגית), הזדמנויות אחרות (לקנות נכסים פוחת, פתיחת עסק, …) והוא קבע באופן פעיל כדי להשתמש בתכונה זו. מישהו מעמיד פנים ששום דבר לא קרה, לבקשות אחרות המועצה. אי אפשר לתת מתכונים להישרדותו של כל החברות: זה עשוי להיות חכם כדי להתמקד בפרויקטים קצרים יותר, עם תוצאות מוחשיות ביותר, יש צורך להסתכל על עלות תועלת ולהביא אותם לתוך בקנה אחד עם המציאות הכלכלית, כמעט תמיד צריך לעשות הכל כדי לשמור על המומחים המובילים של הקבוצה. אישית בשבילי המשבר – בעיקר זמן של תוכנית "לגדול", הוא הסיכום הזה, החדש.

היתרונות העיקריים של הפועלים CISS לעומת המוכר

עכשיו דמיינו את הפעולה היעיל של כל ארגון חברה או סוכנות אחרת ללא ציוד משרד המתמחה לא. המדפסת היא כנראה השני השכיח ביותר אחרי של המחשב. עם זאת, נראה בעיה קטנה – רכישה של מחסניות. ניתן כמובן לקנות מחסניות חדש בכל פעם, אבל זה מאוד יקר עבור חברות גדולות, וגם לשימוש ביתי. כך מבטיח לקנות מחסנית refillable או CISS.

CISS (מערכת רציפה אספקת דיו) – הוא מכשיר מורכב של כלי שיט של התורם, כמו גם ערוצים שדרכם הובלה של דיו על יחידת ראש ההדפסה. המדפסת מגדיר מחסנית מיוחדת, כבל הסרט קשור אליו מן מרותך לכל הערוצים האחרים, שכל אחד מהם מוביל תא מסוים עם דיו. קיבולת דיו לא הרבה מקום. הוא ממוקם על רמה כמו המדפסת. היתרון העיקרי של המכשיר הזה הוא שאתה יכול למלא את המיכל עם צבע, בלי לעצור את העיתונות. וזה מאוד חשוב. פשוט לפתוח את מכסה כל תא עם צבע מסוים באמצעות מזרק נפרד extrude הדיו. הליך זה מבוצע עבור כל צבע. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של אינטל.

זה הכל. בכל הנימים של כל הזמנים הוא הצבע לחות ראש ההדפסה וגם מגן עליו מפני ייבוש, אם אתה, למשל, במשך זמן רב לא להשתמש במדפסת. מחסניות למילוי חוזר נבדלים CISS שהם משמשים כמכשיר עצמאי. למילוי מחסנית נמחק לחלוטין המדפסת, ולא בגלל CISS, אשר "אוכל" צבע באמצעות הכלים. מחסנית refillable מצויד פילטר מיוחד כדי לנקות את הצבע, וזה הרבה מגדיל את משך החיים של המכשיר. יכול refillable ו מדפסת דיו רגילה. עם זאת, להשתמש בשיטה זו יהיה לא יותר מ 3-5 פעמים. מאז ראש ההדפסה מתייבש, דיו היא שאינם פונקציונליים. לכן אנחנו צריכים לקנות חדש, מי מצפה גורל דומה. ומה עם מחסנית מילוי לשימוש חוזר ולא מתדרדרת איכות ההדפסה. לכן כדי להדפיס תמונות תמונה או כל תמונות אחרות של מיכל זה לא שימושי. דיו עבור מדפסות צילום, אומרים Epson Stylus צילום, אשר להדפיס תמונות עם עלות הרחבת גבוהה מאוד. שימוש CISS עבור EPSON, אתה לא יכול רק לחסוך כסף, לעומת זאת, להשיג את אותה איכות של הדפסה, ושימוש אלה מחסניות. אל תשכח לקנות יותר איכותי דיו EPSON CISS עבור מחסנית או refillable. עבור כל מודל של המדפסת (CANON PIXMA, Epson, וכו ') הוא סוג מסוים של CISS. שלומי בסון בהחלט מביע דעה מלומדת. לכן להקדיש תשומת לב מיוחדת זו כאשר הבחירה של המכשיר. באתר שלנו תוכלו להכיר בצורה מדויקת יותר עם העיקרון של CISS, לרכוש חומרים הקשורים (נוזלים כביסה, ערכות של חלקי ועוד). משלוח מידע בוצעו במספר דרכים: אתה יכול להרים את הסחורה ישירות למשרד שלנו לקבל בדואר, שירות שליחים או כל שיטה אחרת נוחה עבורך. כל השאלות שלך ניתן להבהיר באמצעות משוב.

אנשי בטחון

אנשי הביטחון כמרכיב של חברת אבטחה משולבת כיצד להפחית את האיומים מתוך הארגון? כיצד למזער את הסיכון של דליפת מידע, מרמה הפרת סודיות על ידי עובדים? אנשי ביטחון – היא תהליך מתמשך, כדי למנוע פעולות לא רצויות על ידי הצוות, אשר יכול לפגוע בחברה. אנשי הביטחון הוא אחד האזורים חברות אבטחה, יחד עם ביטחון, כלכלי משפטי, פיזי ומידע. לפי הסטטיסטיקה, היחס בין האיומים החיצוניים והפנימיים לחברה מכנה 20 80. זה הכל 45 נושאים נולד בתוך החברה בשורות עובדיה. בהתאם המניעים שעלולים לאלץ אדם לרמות את המעסיק, כל הצוות ניתן לחלק את קבוצות הסיכון: אנשים המוכנים להחיל נזק מסיבות אידיאולוגיות, צוות, מוכן לפגוע בגלל רדיפה של רווח אישי צוות, מוכן לפגוע כתגובה לפעולות של הארגון. מעניין, הם מניעים אידיאולוגיים המסוכן מכולם, כי הם יכולים להיות מטרות בלתי מוגבל. כלומר, אם אנשים יצאו לגנוב מהארגון של 100 000 דולר, הוא יכול להגביל את זה. ואם אדם רוצה לפגוע בקנאות החברה, במקרה הגרוע הוא לא יפסיק ולפני החורבן של החברה, עוד לפני יישום של נזק גופני לבעלי. בדרך כלל, יותר מונע על ידי אידיאולוגיה גברים ונשים נוטים לעסוק יותר אישי תועלת. ככל שעולה החברה, כך גדלה עובדיה, ואת יותר הזדמנויות עבור עובדים לא ישרים. לכן, חברה בגודל ובהיקף של הכספים הדרושים על מנת להבטיח נאות אנשי ביטחון קשורות ישירות. סיווג של איומים פנימיים מעובדי – הונאה פיננסיים (גניבה, שוחד, ביצוע פעולות באמצעות חברות בשליטה, מניפולציה של הדוחות הכספיים) – גודל החברה, רמת האיום שמציב פעולות בלתי חוקיות אפשרית של כוח אדם הוא תמיד שונה. אם הזדמנויות לעסקים קטנים לפעילויות חסרי מצפון לצוות מוגבלים, הגדול בארגון חברות במגזר הפיננסי על הונאה מכל הסוגים הם באופן מסורתי הרבה הזדמנויות כדי להגדיר את העושר של החברה. פתרונות הכלכלית של סוכנות הביטחון, "פורט" מציעה ביקורת מסופק על ידי המועמד או נתונים העובדים. אפילו תשובות פשוטות כגון לשאלה האם האדם רשום לטיפול תרופתי, בית חולים לחולי נפש, היה מעורב קודם האחריות על עבירה או פשע, יכול לתת המון. במקביל, מסדי נתונים אלה ניתן לגשת רק על ידי אלה שיש להם רישיון עבודה ביטחון בלש, תקשורת, רשויות אכיפת החוק כוח מבנים. אין זה סוד כי עובדים רבים מציעים עבודה מידע כוזב פעמים – כמו מסתירה את קיומה של הרשעות קודמות, כל העובדות ביוגרפי שליליות, התמכרות לסמים, תקשורת עם מתחרים או ארגוני פשע, ולפעמים מוצאים הפדרלי רצה רשימה לפשע. זהה את מתן מידע כוזב יעזור הבדיקה באמצעות פוליגרף (גלאי שקר). כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של שלומי בסון. הסקר באמצעות פוליגרף מבוסס על ההשערה, טוען כי הצגת נושא ספציפי בסוגיות של תמריצים הקשורים האירועים החשובים בחייו, הוא יכול לגרום תחושות של אשמה המתאים, חרדה, דאגה. התרגשות שקשה להסתיר: בעיה שלו משנה את התגובות הפיזיולוגיות של האדם (או ירידות להאיץ את הדופק, שינוי קצב הנשימה, המוליכות סטטי עור, לחץ דם, טמפרטורת הגוף, אופי של זרמים ביולוגית של המוח, האינטנסיביות של ריור, פעילות של תנועה של הידיים), וללמוד כיצד לשלוט בהם קשה. כדי לבדוק את המועמדים כוללים: · איסוף בדיקת מידע רשמי קבלת מידע מתוך מאגרי מידע קבלת מידע באמצעות משרד הפנים (להיות בעל עבר פלילי מבוקשים) קבלת משוב עבודות קודמות בערוצים פורמליים · מראיין · לבדוק בפוליגרף (גלאי שקר) · תצפית על התנהגות בעת בדיקת מועמד פוגש את הפרטים הבאים: · כתובת, פרטים אישיים דרכון הפשעים ° ו מנהליים עבירות שביצע בעבר, ניסויים מעורב · התחייבויות כספיות שנעשו בעבר • צור קשר עם פושע · אפיון של קשרים עסקיים השפעה קשרי משפחה • מידע על החולשה האנושית, התמכרות, הרגלים רעים · מידע על חברים, מקומות בילוי

משכנתאות בחו”ל

רבים מאיתנו חולמים הנדל"ן שלו, אבל כדי להיות הבעלים של הדירה בכוח היא לא עבור כולם. בסדר גודל יותר מאשר המצב עם הקמת ביתו. העלויות הן גבוהות יותר באופן משמעותי. כיום אנשים רבים נמשכים נדל"ן בחו"ל. Contact information is here: אינטל. מאז יש לו מחיר נמוך יחסית, התהליך היה הרבה יותר פשוט.

וחוץ מזה, חברות יותר ויותר נדל"ן הלוואה אמיתית בחו"ל. בעבר, רכישת נדל"ן רכוש בחו"ל, למשל, דירות בפריז, היה מסוכן מאוד. כיום, האזרחים שלנו מוכנים ליטול חלק כל תענוגות הלוואות לדיור במדינות אירופה. השווקים החוץ הנדל"ן עשויים לסעף הכלכלנים שלנו לשני סוגים. הקטע הראשון של המדינות המתפתחות הן: פולין, הונגריה, מרוקו, בולגריה. הסוג השני כולל את המדינה הנדל"ן, אשר נרכשה על תושבי אוקראינה ורוסיה מאז סוף המאה העשרים. זהו איטליה, צרפת, ספרד …

מחירי הדיור הם בערך בסדר גודל קטן יותר בהשוואה למדינות אחרות באירופה. בשוק הנדל"ן העולמי שלושה סוגים של משכנתאות: סוג frusto פתוח (צרפתית, איטלקית, ספרדית, אנגלית), הארכת הוא מודל פתוח (אמריקאי), מאוזן מסוג עצמאי (גרמנית). שכיחות מעורר קנאה, במונחים של המשכנתא, נבנים מחדש. אם אתה מודאג נדל"ן בחו"ל, זה מחולק לשני סוגים: נדל"ן העילית בצרפת מחירי הדירות הרגילות לא יעלה ערך הנדל"ן ברוסיה. ברוב המכריע של מדינות אירופה הן כמעט אין גבולות לרכישת מקרקעין על ידי זרים, אבל לעתים קרובות הטיל הגבלות על רכישת קרקע. אשראי לרכישת נדל"ן זרים אמיתי חסכונית פתרון, כי שיעור האינפלציה במדינה שלנו עולה באופן משמעותי את שיעור על הבנקים למשכנתאות באירופה. הכי יקר במונחים של עלות הדירות מטרופוליני הם אמסטרדם, פריז, מונקו, לונדון, ואדוז. הם מנהיגים. ממוקם על המיקום השישי במוסקבה. לגבי דירות להשכרה, מוביל אותה העיר שבה העלות של שכירת דירה הממוקמת 5,000-10,000 יורו / חודש.

משלוח אקספרס

מהו משלוח אקספרס, ואיך זה שונה מ הרגיל? כיום בשוק הדואר מיוצג הרבה חברות שמספקות לארגונים את שירותי התחבורה הציבורית של המטען. רוב החברות הללו מתמחים משלוח אקספרס מה שנקרא. למעשה, מונח זה צריך להיות מובן משלוח מהיר, כאשר ההסרה עצמה תכתובת עסקית שליחה הסחורות שיוצרו תקופה קצרה יחסית של זמן (בדרך כלל 12-72 שעות). ועם כל זה, שירות שליחים עולה כי חברת הספנות לוקח אחריות מלאה על המטען. בנוסף דחוס פרק זמן של משלוח אקספרס תחבורה, והיא בעלת מספר תכונות אחרות, כולל: מתן ללקוח חבילה שלמה של תחבורה, מכס מסמכים ומסירת מסמכים אחרים סוגי המטענים לכל נקודה על פני כדור הארץ; להבטיח כי שליחת מסמכים ייעשה בדיוק בזמן שנקבע. אחרת, השולח יכול לתבוע פיצויים על אי הנוחות, הגבלת משקל של מסירת סחורות – בדרך כלל משלוח אקספרס דרש ידי אנשים שרוצים לשלוח תכתובת עסקית, מכתבים, מאמרים והמון קטנים אחרים, את ממדי אשר להתאים את אמות המידה שנקבעו.

יצוין כי שליח (מוסקבה היא מטרופולין או אחרת – זה לא משנה) מספק את ההמשכיות של מחזור הייצור של מרבית הארגונים. מופתע זה לא הכרחי, כי הפעילות העסקית המוצלחת לעתים קרובות תלוי איך בקרוב השותפים שלך יקבלו את התיעוד הדרוש להם זמן להגיב זה על ידי חתימה על המסמכים הדרושים. מסיבה זו, כי הסכום הכולל של משלוחי אקספרס שליח מלכתחילה. הפופולריות הגדולה של שירותים אלה אינו משפיע גם את ההקדמה של שיטות חדשות של העברת נתונים וטכנולוגיית המידע בכלל. האינטרנט מספק העברת נתונים, אבל בכל זאת היא לא מסוגל להבטיח את האותנטיות של המסמכים והפיכת למקור עותק זהה של 100%. שליחת מסמכים ודואר אלקטרוני – זה חשוב, אך לא התחום היחיד של חברות מתמחות. הבא נפח פלח שוק – זה שירותי שליחים במשלוח של פריטים, מזכרות קידום מכירות, לשכת העיתונות והזמינו את הסחורה בחנויות. לעתים קרובות לחפש עזרה מקצועית וטיפול רפואי.

בחודש זה במקרה של המבצעים נדרש לא רק מהר ככל האפשר כדי לספק תוצאות מחקר או ניתוח המדגם, אלא גם להבטיח את שלומם במהלך ההובלה, כי זה עלול להשפיע על חייהם של רבים אנשים. אם אתה עשוי להיות מעוניין משלוח אקספרס, מוסקבה מציעה מבחר עצום של חברות הפועלות בתחום זה, אבל העבודה עדיין לא הכל. אמינות ואחריות של הספק מכיל כמה זמן הזמן הוא מבצע שירותים עבור משלוח מהיר, והאם יש לו הרשאה לבצע פעולות כאלה. למרבה הצער, כיום משלוח דחוף של מסמכים בד"כ מבוצעת על ידי חובבנים שאינם רשומים בשום מקום, כמובן, הם מכריזים על אחריותם לשולח רק במילים. משמעות הדבר, אם משלוח דחוף מלווה כל העקירה והשחתת רכוש, ואז אתה מקבל פיצוי על פגיעה אינו סביר. לחץ כאן שלומי בסון ומצא עוד . חריגים למדיניות זו היא כמעט לעולם לא!