Author: admin

ביטוח חיים בשוק המשני על-ידי ללא מס מושפעות

עם מס חברות הרפורמה בחשאי יש עדיין ומוכרים רבים בו, שינוי באזור של ביטוח חיים שנפתחו. בתנאים מסוימים, ללא מס נמצא כעת למכירה של מדיניות ביטוח חיים. זהו לא פחות על-ידי לחיצה על תעשיית הביטוח, שכן אלה איבדו חלק ביטולים של ביטוח דרך השוק המשני. ביטוח חיים, אשר לפני 2005 הושלמו לפני סוף שנה 12 מוכרים, כמו גם חוזים הושלמו למימון מתוך מאפיין החכור של צד שלישי עם מדיניות ביטוח לשלם, מושפעות. היא החיים ביטוח, עם ביטוח חיים של 1.2 מיליון הודיעה בשנה של אזור עסקים גדולים עבור השוק המשני.

הסתיימה חיים מדיניות ביטוח ביותר בזכותן ביטול הביטוח בעבר. ניכוי ביטול בדרך כלל העמלה של הסוכן, עלויות ניהול ושומרת את תוך בעיקר נמוך כיסויים, המפסיד ערך חזרה לקנות. השוק משלם ביטול ביטוח חיים נוסף המבוטח למכירה בדרך כלל בין 2 ו- 15 אחוזים כמו ביטוח. גם, ביטוח חיים משולם עוד יותר, וכך גם יש לא רווחי הון מס הפך יעד. זהו שינוי על-ידי הרפורמה, בעתיד מכירת ביטוח חיים ללא מס לתשלום. זאת, אלא רק כמות מכסות ללא מס, שבו מחיר המכירה של התרומות משולם. השוק רואה מכירות אפשרי כדי הכללים הישנים תוך אך למעשה את המודל העסקי שלהם לא בסכנה, כי בשוק תשלם אפילו אז כנראה עדיין בדרך כלל יותר כמו המבטחת. שיקולים אפילו יש לפתח מודל עסקי חדש המאפשר מכירה לאנשים פרטיים. מכירה זו, רק את הרווח taxed, ובכך להפוך אותו עבור האזרח הפרטי הרבה יותר מעניינת מאשר השיטה הקודמת.

התיאולוגיה של ההתנדבות

. כי אנחנו מכינים שלך, נוצר במשיח ישוע למעשים טובים, אשר דיוס הכין מראש כך צריכים ללכת אליהם. לא תמיד טבע. אל האפסיים 2:10 לאחרונה לקרוא את המילים הבאות של ג’ון סקוט בספרו מקשיב הרוח, שומע את העולם, אומר: “הבשורה כולו על ידי כל בני האדם, כל אדם”. הביטוי הזה אותנו האחזור המשימה הושלמה, קרי, מבט אצל האדם במקום שלה, לא רק בתחום הרוחני, כי האדם הוא לא רק רוח, אבל גם גוף, גוף בעל תשוקות, מבקש, הצרכים הפיזיים, רגשי ורגשני, רק לא יכול לחפש אדם מנסה של פגוש את צרכיהם הרוחניים. אנו חיים בעידן של משבר חברתי. חולה, חסרי בית, רעב, כי הם סבלו אבידות, בגד, התעללות, מאת אשר מתארת את המצב קריטי אנחנו.

כל הימים בהם אנחנו צריכים אלה לאחרים, אבל נראה כי הזקן אמר “שמור הוא מי יכול”, ממשיך צובר קרקע אחד . עוד פעם אחת. בדור שלנו הניחן מי מדבר הרבה ולעשות מעט, ואת אלה אשר צופים בלבד, רק מצפה סוף הרומן עצוב מבלי לדעת מה הם עושים את חלקם. זהו ההקשר שנוסף בכנסייה של האדון. אז לא רק הכנסייה בתוך הכנסייה, אבל הכנסייה מחוץ לכנסייה, דרך זו אנחנו יכולים לקחת מבט רואה את האדם במלואו ולהשתמש הרכב של עבודה סוציאלית אתה יכול לראות את ישו בנו. 1. אינטגרל המשימה: נקודת מבט מקראית.

הכנסייה כמו סוכן של שינוי לא יכול לסגור ליבנו למשבר חברתי, כי האדם הוא, אבל מעדיף צריך להיות רכב מהם סטנדרטים חברתית אל האפסיים 2:10, שמוביל ארה ב האחריות לעשות מעשים טובים (שמשמעה אגת), זה אחד מהם מטרות הקיום שלנו “, נוצר… כדי…” לשיאה כביש יפה איזה הברית שנשמרו במשיח ישוע , חייב ללכת, מכיוון דיוס שלנו הכין אז צריך ללכת בו. זה, של אין מצב חדש הכנסייה, על-ידי ישו מתיו 25:33-40 מדווח שזה אחריות חברתית של הכנסייה היא למלא את הרעב, את שקיעת דם, את השמלה של השכן שלך, להבין את אותם חולה, לסייע, האסיר, כי כאשר זו מושגת, כי המשיח הוא מה לעשות. אחריות חברתית כאן פירושו כל עזרה או מעשה של רחמים. אחריות חברתית לגמרי יודע כי הממשלה, לעומת זאת, הכנסייה לא יכול לעזוב את הסדר של הכתיבה: “לעשות טוב לכולם…” הגלטיים 6:10. . עבודה טובה מגיע מהמילה ה יוונית שמשמעה (פעולה, עבודה, עבודה, עבודה, לעשות, לפעול, לשאת את), אגת (טוב, טוב, טוב). להפוך את הפרשנות של טקסטים מסוימים של כתבי הקודש, אנחנו מבינים את חשיבות התרגול של מעשים טובים כמו חגיגה של אמונה. אל האפסיים 2:10 פול אותנו אומר בבירור כי אנחנו נוצרו המשיח עבור מעשים טובים, אלה הוכנו עבורנו. הסיווג של פעלים היוונית נותן לנו את הרעיון ושלמות, מאז כל כולו נעשה ולא להיות באפשרותך לשנות. זה פשוטו כמשמעו – ייווצר – שאנחנו לא יכולים לברוח את האחריות, במערכה זו הן סבילות לחלוטין. E – pisemos כדי שלך סביב – שבו יש לנו מספיק נכסים, אשר נותן לנו את הרעיון של הליכה בו, לא לסטות. כבר מילת יחס אל-נקודת יעד, מטרה, מטרת הקמתה. ההקשר כאן מתייחס הישועה היא על ידי גרייס, לא על ידי עובד (נ’ 8, 9), אך כולנו נבראנו כדי לעשות מעשים טובים, אז הגענו למסקנה כי אני לא עושה מעשים טובים כדי להינצל, אבל בגלל שאני חוץ מזה במעשים טובים. הגלטיים 6:10 הוא לפי הטקסט הקודם, מראה לנו כי אנחנו צריכים לעשות טוב “, כפי שיש לנו הזדמנות,” מונח זה הוסר מן המילה Kairon (הגדרת זמן – מגיע kairos) – זמן נחוש, שהוקם על ידי אלוהים, ולכן הוא נותן לנו הרעיון תיגמר רק כאשר אתה נחוש, דהיינו, כפי שהוא שומר עלינו בחיים בתוך העולם הזה. מה שטוב הכנסייה צריך להיות משהו נעים , לב טוב (פס’ 9). Ergazometa הפועל-פועלים, הפכו אותנו אומר כגוף, זה חייב להיות פעיל, עובד של דרך יעילה, גם כאשר היתרון הוא אחד האחים שלנו. 2. משולב המשימה היום: הפעולה המעשי הכנסייה צריכה לא רק להתמודד עם הספרה הרוחני של העם, אבל לראות את האדם כיצור שלם, אתה צריך להיזהר לא רק בהיבט הרוחני, אלא גם בהפיזי, הרגשי. . זה הרעיון של שליחות אינטגרלי – רואה את האדם בכללותה. נוכל לעבוד evangelization “ולוחץ יד” עם אחריות חברתית, רואה אותו כמו גשר (כי זה ליד), כשותף (כי עובד), וכתוצאה אוונגליזציה, (כי כדי להיות אח שלנו, איננו יכולים להישאר אדישים לצרכים שלהם). להלן מוצגים כמה עיצובים זה החזון שלי, זה יכול להיות מקור השראה על חיינו, כי הם: ACAHERJ: Chaplaincy האבנגלית; קרן איסיס זה טוב; GTME – עבודה קבוצתית המשימה האוונגלית; גוסטבו אדולפו עבודה; חיי שליחות, רעב בלילה; שבוע עבור משרד ישו תקווה חדשה; מצטרף; Audiotech מלח ומוארים, צבא הישע; מכון אהבה; דורקס הביתה; AME-עמותה תקווה המשימה, YWAM-(12 projects); מרכז תמיכה מלחים, VEM – אלמנות האוונגלית משימות; PROVEL – האגודה מלחיו למבוגרות, חמלה; Cerena-חדש מקווה מרכזי של התאוששות, ניופאונדלנד; לא מרוצה-MAC-פעיל התנועה הנוצרית, תיאום הוועדה האקומנית של שירות, פרוייקט בראגה Nilson; fruiting פרוייקט קשישים, וול-מארט, לפתוח דלתות, כנפיים של סוקורו, CERVHU, אבן מגורים Guaratiba האבנגלית, מוזר לדבר. עוד אחר הצהריים הם שהצגת עם ביתר פירוט חלק מהפרויקטים. ואת הכנסייה? האם מה עשה להגיע אל האיש כולו שלו, בנוסף להציג את הבשורה? 3. להשלים את המשימה: והגיבורים וגיבורות של אתמול נמצאו בהיסטוריה של הטוב השומרונים קלאסי (לוקאס 10, 25-37) עזב בפנינו, כי אנו מבינים בבירור כי דתיים (הכנסייה) היו אדישים לאירוע הבא שלך, בעוד גל לשוליים, נדחה על-ידי היהודים, השיחה מחוץ אלוהים “, מציג מודל במצב הזה, דוגמה של מעשים טובים כמו תרגול. ומה את הכנסייה? יש לנו לגדול באזור של סנטה אגטה שמשמעה (מעשים טובים). הכנסייה דרך להמשיך את הדוגמה מהם דתיים, ומעניק לו בחזרה, לעומת זאת, עובר אשר זקוקים לעזרה, הצמאים זה מסייע, חייב ללכת בתוך הפרדיגמה שהוקם על ידי שומרוני נוכחים. דרך לעיל, מה הם הצרכים של השכן שלי? אמנם אין לנו תנאים של נאומו המלא, השמאל לדוגמה על ידי חשבון השומרוני הטוב זה לבצע מעשים טובים כי הם בתוך להשגתי אלה ממני מרחק, אנחנו צריכים לנסות “לספק המארחת של החברה” כך העבודה התחיל מעניק המשכיות. אותנו אנחנו יש כמה מגיע מיהם חולה בגוף ובנפש, חצי מת, רעב, ללא בגדים, ללא סמים, ללא עבודה, ללא גישה מצרכי יסוד של החיים. מה צריך להיות התגובה לקהילה הזאת? אנחנו עוברים? להעמיד פנים שאתה לא רואה? המקום כל האשמה הממשלה? אני חושב שהתשובה היא להביא את אלוהים עם תנ ך ביד אחת, את האגתים עוד מקראית להזזה. ההיסטוריה שלנו הוא מלא גברים ונשים כדי להמשיך עם הדוגמה של השומרוני הטוב נלחם ועבדה עם שתי הידיים לישו, שיש בתנ ך ביד אחת, את האהבה אחרים של השכן לידי עובדת סוציאלית. לזכרו של שמונה שמות עבור השראה שלנו, אשר יכול להביא אותנו במהירות: מרטין לותר קינג – הרועה לו חלום מודגש. המלך ג’יימס – תרגום של התנ ך, ביקר את האסירים. קתרין בות-האם של צבא הישועה. ד ר רוברט Kalley – האיש שהפיץ סמים הפרנסה שלהם. יוחנן עמוס קומניוס – חינוך בין העשירים לעניים. גלוסטר – עיתונאי נוצרי מתחיל שבץ מוחי אשר הביא ספר ראשון. פלורנס Nathingale – הבשורה אשר היה הבסיס של המבנה הנוכחי של הקורסים סיעוד. הנרי Dunnan – ייסד לא פחות מאשר הצלב האדום. מסקנה אנחנו צריכים להקשיב לסיפור, תקשיב בתנ ך, שימושית לעבודה סוציאלית כבת ברית של evangelization להחצין האהבה של המורה שלנו.

פעם היה בנק

אחרי שנה אחת אחרי העבודה, החדשות החלו להיות הטוב ביותר. לבסוף הוא דיבר על קואופרטיב וכתיבה, כולם סבלו עד לנקודה זו, החלה לחייך אחרי הרבה זמן בלי לעשות את זה, עד כמה אפילו אלו הם שכחו איך עושים את זה. אך כאשר סיפורנו נראה כדי לקבל את חלקך מופיע Banesto, מכשפה הרע של הסיפור. יצרו איתי קשר לראשונה איתם פעולה כדי להודיע להם על כמות התשלומים החודשיים של המשכנתא. לאחרונה מצאתי אצל אינטל אוזן קשבת . כל אחד מאיתנו בריבוע, השנים לשלם וחשבונות רבים פתח חשבון כדי לזרז את ההליכים ככל האפשר וקרא, תאמין או לא, שבועיים לפני החתימה, Banesto 40 קואופרטיב לספר להם את המשכנתא לא LES DA LA! דמעות, ייאוש, חוסר אונים וזעם. במקרה שלי אני יכול למצוא תיבה הבאסקי לא היסס לתת לי ההלוואה, אחרים מצאו דרכים אחרות קימבל נאלץ לוותר על החלום שלו לאחר כך ארוך והם יהיה מוקדש הסיפור הזה, כי אחרי הכל הם יצאו לאורך הדרך מי שנתפס של ב- stop, אף בנק לא רצה להסתכן איתם. אני מאחל לך מזל ואת לחפש אחר מקום ליצור בית יכול לחנך את ילדיהם על ערכים שאינם בתוך בנקים או מנהלי. Nuska Olavarrieta Inguanzo.

ישנה מערכת באינטרנט כי זוגות לשמי Desa – זיכוי התרומות שלי

חייו ויצירתו. של מצבים (1973). תיאוריה פילוסופית. תורתו הפילוסופית של סארטר נולד של המפגש של מספר מוקדים של השפעה המופעל בהמחבר על ידי זרמים שונים שבו מורגשת במיוחד נמשכת: במקום הראשון, הזרם הפנומנולוגי שנקבעו על-ידי Edmun הוסרל צ’כי (ראה הוא פנומנולוגיה); שנית, המחשבה של מרטין היידגר; ו, לבסוף, הנטייה של מרקסיסטים תמיד המסומנים מחשבתו הפוליטית ואת פעילותה. להיות, ריקנות. ביקורת התבונה דיאלקטי.

זה פילוסוף obr עם הסופר הצרפתי, נולד ב פריז בשנת 1905, ומת באותה העיר בשנת 1980. . לענייננו, אינטל הוא הכתובת בשבילך. זה אחד הנציגים המובילים של אסכולה המכונה אקזיסטנציאליזם. חייו ויצירתו. ז’אן פול סארטר נולד בפריז, היה יתום של אבי כאשר היה עם גיל שנתיים. הוא למד בבתי הספר של אנרי הרביעי, רושל, מאוחר יותר, בשנת 1924, נכנס לבית הספר רגיל לרדוף את ההשכלה הגבוהה שלהם. לאחר הדוקטורט שלו בפילוסופיה, ממניעים כמו פרופסור במכללות שונות.

בין 1933-1935 שבוצעה קורסי התמחות בברלין וב -פרייבורג (freiburg), היכן לקח קשר עם מערכות הפילוסופית הגרמנית, של אשר מורגשת במיוחד נמשכת על ידי הפנומנולוגיה של הוסרל צ’כי אנליטיים הקיומית של היידגר. עם שובו החל ללמד בבית-Lycée קונדורסה בפריז, אך לאחר מלחמת העולם השנייה פרצה, הוא הצטרף לצבא הצרפתי, נלקח בשבי על ידי הגרמנים ב-1940. שוחרר בשנת 1941, הוא חזר ללמד פילוסופיה בזמנו שהשתתפו באופן פעיל במחתרת הצרפתית. במהלך השנים המוקדמות של התקופה שלאחר המלחמה הפכה המתרגם של התפוררות עמוקה של ערכים מסורתיים; . זה כאן כאשר כל מחשבתו וייצור של מקיף הספרותית מבחינת הדיון קבוע של אנטי-בורגנית. ב-1945 הוא ייסד את כתב העת ש-les המחלה modernes, אשר ראו את האור בכמה מיצירותיו, ומאז ואז היה מוקדש כולו הפעילות הספרותית. בשנת 1964 זכה בפרס נובל ספרות, פרס סירב בטענה להגן טוב שלהם שלמות ספרותית. הראשון שלו עובד תאריך חזרה השנים שלפני המלחמה. לפיכך, בשנת 1936 פרסם זוג ניסויים, ובשנת 1938 הרומן המפורסם שלו הבחילה. בשנת 1939 לאור לחץ עבודה על הרגשות (Esquisse d´une theorie des רגשות), מספר סיפורים שנאספו תחת הכותרת של Le mur. מאוחר יותר, במהלך המלחמה, פירסם ספר על הדמיון, L´imaginaire: l´imagination phenomenoligique psychologie (דמיונית: פסיכולוגיה הפנומנולוגי של הדמיון), וזה אולי כתיבתו הפילוסופית המפורסם ביותר, l´etre Néant le: essai d´une ontologie phenomenologique (להיות וכלום: משפטו של אונטולוגיה הפנומנולוגי), היכרויות בחזרה עד 1943. באותה השנה ייצג את המחזה שלו Les mouches (הזבוב) ולאחר שנתיים מאוחר יותר הופיע שני הכרכים הראשונים של chemins Les הרומן שלו של la ליברטה (הנתיבים של חופש ), כמו גם היצירה התיאטרלית האיס קלו (דלת סגורה). בשנת 1946 הופיע אחרים שני פועלת ביצוע, מורט sans sepulture ו- respectuese – putain של, והיא לאור שלו סור Réflexions juive השאלה. בשנים שלאחר מכן פרסם מספר מחזות, בשנת 1947, 1948, 1949, 1964 הופיע בסדרת המאמרים שנאספו תחת הכותרת של מצבים. צריך גולת הכותרת היא, גם הפרסום של הביקורת על זה סיבת dialectique (ביקורתית סיבה דיאלקטיקה), בלאחר עיון חוזר ארוך וקשוב של המרקסיזם, מפתחת את הרעיון של אותם בעיות המרכזית לא איפה כבר של הפרט לבין אותם של המודעות שלך ביחס לעולם שבחוץ, אבל את condicionamientohistoricoy החברתית כדי שזה נושא הפרט ועל אשר לא יכול לברוח ערבוב ובכך מנקודת מבט מרקסיסטית עם האקזיסטנציאלי. בנוסף לאמור לעיל, לציין גם את כתביו הפילוסופיים הבאים: אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם (1946), בודלר (1947), סנט ז’נה, הקומיקאי, מעונה (1952), הוריקן על סוכר (1960), מילים (1963), השוטה של המשפחה, 3 כרכים. (1971-1972), ושיתוף פעולה שלהם מרקסיזם, אקזיסטנציאליזם, רוז’ה גארודי, ז’אן Hyppolite, ז’אן פייר Vigier, בין היתר. לגבי שלו בהפקה התיאטרלית, כוללים גם Les עיקריות מכירות (1948), Le diable-et le bon Dieu (1951), Nebrassov (1956), Les sequiestres d´Altona (1960), תיאטרון של מצבים (1973). תיאוריה פילוסופית. תורתו הפילוסופית של סארטר נולד של המפגש של מספר מוקדים של השפעה המופעל בהמחבר על ידי זרמים שונים שבו מורגשת במיוחד נמשכת: במקום הראשון, הזרם הפנומנולוגי שנקבעו על-ידי Edmun הוסרל צ’כי (ראה הוא פנומנולוגיה); במקום השני, המחשבה של מרטין היידגר; ו, לבסוף, הנטייה של מרקסיסטים תמיד המסומנים מחשבתו הפוליטית ואת פעילותה. זה להיות וה -אין. להיות של ריקנות היא עבודתו הפילוסופית היסוד של מה נקרא השלב הראשון של sartriano המחשבה. היא מגנה את הרעיון אונטולוגיה הפנומנולוגי מבוססת הבחנה בסיסית בין להיות בפני עצמה, להיות בעד עצמה. בהתבסס על husserliana התפישה הפנומנולוגי של הטבע מכוונת של העצמי, סארטר מתמקד הניתוח של התודעה למודעות מכוונת (דהיינו, התודעה, אשר תמיד נוטה משהו, ההכרה כי הוא תמיד בתודעה של משהו), אשר הוא היסוד כדי לנתח את הקשר בין הנושא לבין האובייקט. נושא אובייקט שני הקצוות אונטולוגיה הפנומנולוגי בקרב אנשי עסקים ותיירים כאחד. האובייקט מאופיין כפי מה שנראה המצפון, במובן זה המטרה היא תופעה. אבל זה לא תופעה במובן זה היה באופן מסורתי מגן על הפילוסופיה המסורתית; ואכן, המסורת הפילוסופית המערבית היה לראות כי הדברים הם, כביכול, דו-צדדית: התופעה ואת noumenon את מורכבות. התופעה הוא מה שמופיע, בעוד noumenon מורכבות הוא מה שנשאר מוסתר, ידוע משהו שמהווה את מהות אמיתית הדבר וכי הוא ממוקם מעבר המנגנון שלנו של הידע. סארטר, נגד נקודת מבט זו, טוען כי הדבר הוא תופעה טהור, כלומר, כי יש מה להסתיר; . פשוט, מה שמופיע הוא, או מה שזה, זה מה שמופיע. האובייקט וכך הבין הוא כינה סארטר להיות עצמו. מולו, התודעה מאופיין בהיותו בעצמו; להיות עבור עצמו הוא כלום, במובן שתודעה היא תמיד בתודעה של משהו, קרי תמיד מופנית. ישות משלה; לא עצמו “אני”, שלעיתים זוהתה עם התודעה, הנה משהו שונה במהותה לא האובייקטים עצמם, ויש עובדתית עומד באותה רמה כמו התופעה של העולם החיצוני. התודעה אינה מובנת ישות “רוחנית” או מכל סוג אחר, אלא על התכוונות זה דבר בפני עצמו, אבל אתה חייב לתקשר עם העולם בו הוא ממוקם. בדרך זו, להיות, ריקנות מכריזה על דואליזם האונטולוגי בין ריקנות של התודעה אשר חשיבתו נוטה התגברות על למציאות ולהיות כמו נוכחות הברוטאלי ממה שזה. מצד שני, סארטר פיתח על בסיס הניתוח לעיל אופי אתית אשר רוכש רלוונטיות מיוחדת הרעיון של חופש. אכן, מודעות מלווה כמו מבנה פתוח, כפרויקט גרידא, מה שמוביל הממצא של חופש בחירה מוחלט כי האדם הוא מצויד. החופש המוחלט הזה יוצר עגמת נפש ככל האפשר ואת תחושת אחריות מוחלט באותה מידה; הדבר נובע, לפי סארטר המרבי, הידוע “קיום מקדים המהות”. קיומה היא התודעה, להיות לעצמו, ואילו המהות אובייקטים, להיות עצמו. אז את מנסה לבטא את originariedad ואת irreducibility של הסובייקטיביות, בפועל והטבע קומפקטי של הישות עצמה: “האדם הוא, בראש ובראשונה פרויקט מנוסה סובייקטיבי”. ככל סובייקטיביות טהורה, האדם מתרחק כל השאר ולא כלום אבל מבנה קבוע בקומדיה לעצמה. זה החופש: המבנה של הקיום, התודעה או להיות לעצמו. באמצע החופש הזה, אשר רודף את קיומו הוא כוח כדי לקבוע או לכבוש את מהותו; במובן זה, הפרויקט של הקיום האנושי הוא קבוע מאמץ על ידי שמירה מרחק או חוסר התאמה בין בשביל עצמו, ה-being בפני עצמה. הוא נושא נוטה אידיאלית זה צירוף מושלם של בעצמו ואת עבור-עצמה, אבל כזה האידיאל נחרץ לכישלון, כי בעצמו ואת עבור-עצמה הן סותרות. מאת הטרגדיה של האיש הזה הוא פרוייקט זה הוא התשוקה שלהם הוא חסר תועלת. עדיין, סארטר בלהט מתעקש בהגנה “אקזיסטנציאליזם זה הומניזם” (כמו הכותרת של אחד המאמרים הכי מפורסמת ושנויה במחלוקת שלו). איך מצדיק ומסביר משפט כזה? ראשית, האדם הוא משמעותו, מאז היקום של הסובייקטיביות האנושית (בסופו של דבר, היקום היחיד שקיים) הוא מציאות זה נמצא ליד את עצמו ואת ההערכה, קיימת בדיוק במידה של הקרנה שלה. במקום השני, הסדר של שאר הדברים מוגדרות ביחס להתעלות ולהתאחדות הזה כי היא אותו דבר, כי חסר של אחר החוק ואשר da לעצמה אותו. סוג זה של מרכזיותו של האדם הוא אשר מזהה אקזיסטנציאליזם עם הומניזם. ביקורת התבונה דיאלקטי. בעבודה זו, פורסם בשנת 1960, המחשבה של סארטר מתחילה משמרת ביחס הגישות הקודמות זה מגולמים ב להיות ולא כלום. אקזיסטנציאליזם, כמו זה שהיה חשוף עד אז, סבל מבעיות היסוד סארטר עצמו ידע איך לראות: חברתי, היסטוריקו-practica, המימד הרוח מחויבת האישי של הפילוסוף יצוק מיד בחוסר. ניסיון של התגברות על אקזיסטנציאליזם ועל מחיקת אי, סארטר החלה עבודה מורכבת של קירוב המרקסיזם, להבין את הפילוסופיה בטון של המחלקה obrera, “אופק פתירות של זמננו”. בביקורת התבונה דיאלקטיקה, מציע בחינה של הסיבה עם הרצון כי זה אנושות כיוונה הצעדה שלהם, לעשות זאת בין שתי קואורדינטות היסוד: ראשית, ההנחה הזאת מרקסיזם היא הפילוסופיה של עד כה, את הפילוסופיה של החיים; שנית, הממצא כי מרקסיזם צריך יהיה מנותב אל מצבו של האפשרות, בנוכחות אחר אותו דמויות מסוימות, ובמיוחד מן השימוש בו על ידי ברית המועצות, שהביאו איתם השמדתה של הפרט לבין את הבוז עבור המסוימת. של טופס זה, הפעילות סארטר מוצע הוא סוג של משלימים את החסר הדדיים בין אקזיסטנציאליזם מרקסיזם; למרות הודה הוא המרקסיזם הוא החיה היחידה הפילוסופיה של זמננו, כי אקזיסטנציאליזם וככזה הוא בדרגה כדי להיות אידיאולוגיה מחוץ מרקסיזם (אמנם לא נגדה), לכן, אידיאולוגיה “טפיל”, הוא גם נכון כי התרומה אקזיסטנציאליסטית הוא מסוגל לספק האנתרופולוגיה, תיאוריה של הנושא מרקסיזם עצמו חסר.

שיווק שותפים, פחדים!

היום ישנם סוגים שונים של עסקים כי הם מסתובבים ברחבי האינטרנט. אבל בהחלט כמה, שם הוא מודל חזק כדי להשיג להפיק רווחים גדולים, כל החודשים בהם, אם היא דרך יעילה: לשיווק של החברות המסונפות אליה. אבל במה כולל? השיווק של השותפים היא בעלת תכונות מסוימות הבולטים: קל מן ההתחלה. . זה עסק גמיש. אין צורך, או ליצור מוצר עצמו.

היא מאפשרת להציע מוצרים מרובים, פרטי-מוצרים של ספקים חיצוניים. . אין לך למכור משהו. עלות נמוכה של חניכה. לא צריך להיות מומחה. לא צריכים עובדים, רשימות מלאי, שירותים של תשומת לב הלקוח או המשרד. אין צורך לשלוח את המוצרים ללקוחות. זה לא צריך לאסוף תשלום…

(הכנת או משהו התשלום לחצנים) בנוסף, במקרה בחוץ קצת, השקעות הן מינימליות לגבי עסק מסורתי. כיום היתרון הגדול המוצעים על ידי באינטרנט כדי ליזום או לקדם עסק הוא העלות הנמוכה ופירותיו גדולים. השיווק של השותפים מאפשר מספר מקורות הכנסה אוטומטית. החדשות הטובות הן כי יש קורס זה זה מסביר צעד אחר צעד איך לעשות זאת ביעילות, עם תוצאות מוצלחות מוכחת, כדי לקבל אלפי דולרים בהכנסות מדי חודש. הוא לא לפני מתגעגע להיות מנהל האתר כדי להתחיל. אתה לא יודע מחשבים או תכנות. גם זה חייב להיות של התואר האקדמי להתחיל לייצר הכנסות, אם כי אם זה חשוב זה ילך לאורך כל המרוץ, כמו בכל עסק אחר. כאשר אחד יוצא עסק מסורתי להשקיע מספיק כסף הראשון חמש שנים, ואת הרווחים המזונות או חלק מהם במחקר ופיתוח. . אני שם היכן שהרוב המכריע של אותם עסקים נכשלים ב- 5 השנים הראשונות. באינטרנט הדברים שונים במקצת. זה כמובן צריך להשקיע, אבל הנה מה משקיעה זמן = כסף. הזמן שוכרל הוא בסיסי. ישנם אנשים מבלים יותר זמן בהתחלה כדי להפחית את עקומת למידה ואלה להשקיע כסף בקורסים כדי לקבל מדריך מדויק מוביל אותם מהר יותר להצלחה. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של אינטל. מערכת שאנחנו הולכים להציג תהליך למידה ויישום מתנהל בדרך מאוד מפשט… אתה מדמיין? שנים של מחקר אחד או חודשיים של הזמן שלו כדי לחשוף את שהטופס הזה היום אנשים רבים צוברים כסף מבתיהם של טופס אוטומטי לחלוטין, עם השקעה מינימלית. “שיווק שותפים” לא MLM, אין מערכת כפירמידה אינו, גם אם זה מערכת של תרומות. “שיווק שותפים” הוא צורה משפטית אמיתי הכנסה מהמחשב שלך, קידום או ממליץ מוצרים טובים, חיצוני פרטי-מוצרים, יצירת עמלה על כל מכירה. מכירת מושפע למעשה על ידי הבעלים של המוצר. כמובן יש לתת עם המפתח, עם הקורס המתאים, אשר מלמדת אותנו בבירור כיצד את חלומם, עם מפת דרכים מדויקות. בפרט, בדקנו שיטות וקורסים שונים המציעים באינטרנט, האמת היא כי הרוב המכריע לא להסביר בבירור איך להרוויח כסף באינטרנט עם שיווק שותפים, אשר, עבור אנשים מסוימים, אכזבה מוביל הזנחה ואי אמון. אבל שיווק שותפים עבודות. טוב מאוד, אם הוא יודע לעשות כפי המתאים. המציאות היא כי שיווק שותפים הוא בחירה מצוינת, אולי הטוב ביותר, להשיג תוצאות מוצלחות, כי הרבה אנשים השתנו חיי לתמיד. (בשיווק של החברות המסונפות אליה, יש מפתח 3: 1) למצוא מוצרים מנהיגים. (2) ליצור תנועה מסיבית. (3) ליצור קידום משכנעת. במערכת זו אנו שמחים להגיש לכם, ייקבעו גורמים מרכזיים אלה, בנוסף, תוכל לראות: הקטינה את עקומת למידה. צמצום הוצאות. לצמצם את הזמן של מסירות. גדל בכל חודש, עם מספר מקורות ההכנסה שלך. גדל את הידע המדויק שלהם על איך להפיק רווחים אוטומטית. זמן הפנאי מוגברת, על פעילותם, המשפחה שלהם, וכו ‘. ועוד הרבה יותר… החיסרון היחיד הוא לא סיים בקורס זה פעולה הוא הטוב מדריך, פשוטה ומעשית, עם וידאו הדרכות, תלושי שי, משאבים נוספים, תמיכה טכנית, זה אתה תספק כביש ישיר, ללא הגבלת זמן, לדור של הכנסה באינטרנט. זמין לכולם, בשפה פשוטה, רק ביצוע ההוראות צעד אחר צעד המפורטות בהרחבה. זה רק עניין של נקיטת פעולה, הצלחתך מובטחת.

כיצד להגדיל את תנועה איכותית לאתר אינטרנט

ישנן שתי צורות חיוני כדי למשוך תנועה של איכות אתר אינטרנט: טופס יכול להתקשר יצירתי או מותאם אישית אחר מצב מכני או אוטומטיות, אשר, כל אדם יכול להיות במעמד לבצע כמו אסטרטגיות של SEO (קידום אתרים במנועי חיפוש) פשוטה. בצורה יצירתית או מותאמת אישית, אתה תהיה תלויה הרבה של המודל העסקי, מודל הכנסות ההצעה הייחודית של מכירה שנקבעו על-ידי אתר האינטרנט ויש יתפתחו בהתבסס על אסטרטגיות שיווק ספציפיים אשר ילכו לשוק המטרה שזוהו בעבר (סלקטיבית תעבורה). בתור דוגמה יש לנו אסטרטגיה יצירתיים שפותחו ביישום שנקרא גורם לפייסבוק; ההצלחה שלה היה מדהים, שכן כיום יש 23.624.194 רשומים המשתמשים והמעריצים 212.534, הצליח לגייס הרבה כסף עבור צדקה שונים. אבל בזה? פשוט מאוד לעסוק אנשים ורשתות שלהם החברות לשתף פעולה למען מטרה; משתמש פייסבוק להתקין יישום זה, בחר סיבה שרוצה לתרום, לתרום, זאת לאחר מכן, מוצגים ברשת של חברים, הרשת של חברים של חברים אשר הוא רוצה לראות, זה מופיע היישום. זה יוצר מחויבות אם זה מגיע ממישהו מוכר, גם מייצר תחושה של שיתוף פעולה אפקט עבור האדם האחר אשר לומד כי חברו עבד זה מופיע בתור תורם מסומן ביישום זה, עושה את זה גם להשתתף. אנו יכולים למצוא אסטרטגיות יצירתיות רבות כאלה שיכולים להגביר תנועה מוסמך שיגבירו את המרות וההכנסות באתר אינטרנט. בצורה מכנית או ממוחשב הוא הזן הקישור של האתר שלך ב- הספריות המקוון כעת קיים פתח בלוג, הזן שלך קישור סימניות חברתי, המקום מרשים או ויראלי וידאו עליך צינור, כתיבת מאמרים (כמו גם אני עושה), להשתתף בפורומים, להשתתף יאהו תשובות או אתרים דומים, שבו המשתתפים משיכה , או של כל הרשתות החברתיות שקיימים ויש צורות רבות יותר למקום קישור, כותרת של קישור ולמטב את התוכן של הקישור שלך (צור הקשר סמנטי) למשוך תנועה ללא הבחנה אבל גם זה לא רק מתייחס להגדיל את הנראות של אתר האינטרנט שלך עם אותם מנועי החיפוש…

אסטרטגיות אלה חדגוני, אתה יכול לעשות אותם אבל באמת עצמו כאילו למשוך תנועה כי שווה את זה עונש, ולהגביר את ההמרה על ההשקעה שלך (שיעור התשואה) האינטרנט שלך באתר ואז ניתן לבצע אותם בעקבות אסטרטגיות עם קצת יותר יצירתיות וממוקד לזמן שלך בשתי מתודולוגיות של Emarketing ידוע: אלה שנועדו בשביל לקבל תנועה במהלך לטווח ארוך והאחרונה אחרים שמטרתם להביא את התנועה מהר ולמרות זה אסטרטגיה היא לבצע: (משך תקופות קצרות). הראשון מצאנו אלה האסטרטגיות מנותבות למשוך את העיתונות ואת הזוחלים או העכבישים של מנועי החיפוש; בשלב השני, למצוא אסטרטגיות אלה שנועדו להפוך פרסום באינטרנט (שנקראת adwords, רכישה של באנרים, הודעות אינטראקטיב, וכו ‘.) או של השידור. לא להתעכב על מאמר זה החליטו בזה ואז להראות להם מאוד בקצרה כמה אסטרטגיות אשר מבקשים למשוך את תשומת הלב של התקשורת או מדיה (התומכים באופן מיטבי, מהימנות ואמינות מפנה אליו על ידי צדדים שלישיים באתר האינטרנט שלך?): לבצע ביקורות של מגמות, חברתי וכלכלי ו/או בעיות זה ליצור מחלוקת או החדשנות, אשר הם בעלי ערך עבור הקהל מזוהה באופן מלא בתנועה היעד ולמקד אותם בחלק הכלכלי שלהם בהתאמה , פוליטי, עסקית, חברתית או בידור עבור העיתונות או אמצעי תקשורת אשר הוא רוצה למשוך את תשומת לבו (ואני לא התכוונתי לכתוב מאמרים כאלה). לדוגמה: עבור אתר של מכירות פומביות נדל ן הצליח למשוך את תשומת הלב של עיתון מקומי בצע סקירה של מכירות פומביות אלקטרונית הנדל ן באמצעות האינטרנט, להיות מזה מסורתי בי משהו בעיר. הם למדו, לקרוא ביקורת זו, יצרתי קשר באמצעות דוא עבור ביצוע ראיון שלו סעיף הנדל ן של מכירה, רכישת נדל ן.

כתוצאה מכך שהיום לקח לי ראיון בעיתון המקומי היה גידול של 75% של ביקורים באתר של נדל”ן הדגמתי, שהושגה 65 אנשי קשר של הקונים הפוטנציאליים אשר רצה לרכוש את הנכס שלך דרך מערכת המכרז שנערך מספר המכירות של נדל ן. אפקט זה לא רק קשה ביום הפרסום אבל זה יורחב עוד מספר שבועות. לבצע ניתוח נתונים סטטיסטיים. תמיד למצוא דרישה לפי נתונים סטטיסטיים מאז המספרים הללו לחשוף מגמות או דפוסי התנהגות שיכולים לעזור לנו טוב הוא להציל או לזכות בכסף או לפחות כדי למטב את קמפיין. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את טבע. לדוגמה: אימייל שיווק סוכנות יכול לחשוף מחקר סטטיסטי איפה הדו ח את אחוז היעילות דואר אלקטרוני לשלוח דואר אלקטרוני קמפיין שיווק ולסקור את הביצועים שלהם ומחזירים את יחס ההמרה. זה יכול למשוך E-משווקים רבים או מקצוע אחרים של שיווק לפני ellös קמפיין בנוסף שאתה יכול גם למשוך את תשומת הלב של כל עיתונאי שרוצה לכתוב מאמר לעיתון המקומי או באינטרנט על הגשות דואר אלקטרוני לא רצוי או לא רצוי. לבנות תיק למחקר. במקרה של המחקר הוא באמת בו כפתיון מעורר תיאבון לעיתונאי המבקשת איזה נושא לכתוב את הטור שלך. חקר מקרה הוא סיפור שמתועד ועובדות של אירוע או קורה גם קמפיינים, יישום, עסקים או לחוות. זה חייב להמשיך להיות מעניין דוגמנית תוצאות פתרון אתגר. לדוגמה: מסמך חברות רבות שלהם חקרי מקרה של אסטרטגיות שיווק מצליחים או. זה היה כישלון, המציין את הגישה של הבעיה הנזכרת, עשה המתודולוגיה ואת התוצאות שהושג מנסה להשיג את הפתרון הטוב ביותר. אם משהו למד גם הוא בדיוק של מחקרים אלה. מי שנמצא באותו סקטור או פוטנציאל הלקוח תוכל לבקר באתר האינטרנט שלהם כדי להסתכל על זה או להוריד אותו, ובכך ליצור מוסמך וכן למשוך תנועה תשומת הלב של הכתב או עיתונאי או המורה. ניתן למצוא של טופס זה אסטרטגיות רבות שתורמים עלייה של טופס יעיל יותר את התנועה שלנו מוסמך תמיד למען האינטרסים של למשוך את תשומת הלב של אותם עכבישים או הזוחלים, אמצעי תקשורת, פוטנציאל הלקוחות ולהבטיח לכאן שיעור הטוב ביותר של המרה המסייעות לנו כדי לקבל הכנסה גדולה או אנשי הקשר עניינך.

פדריקו ניטשה, רפאל פומבו

פדריקו ניטשה פומבו רפאל תמיד להתבונן בשמים של המערב לשכוח את השמים גם הם גן עדן, כי האדמות שלנו הם גם בעלי ערך. הטיטאנים המחשבה חייב להיפסק הצעדה של צבא החזקים שלו, לעוצמת הטיטאנים שלנו. אורלנדו הגדול ארגומנטים של פומבו רפאל פומבו טוען מ מטאפיזיקה סקרן סדרה של אלמנטים כי צעד אחר צעד מאפשר לך להטיל ספק את קיומה, המציאות, והפעולות לכאורה של אלוהים. אשר רבים להתפעל פדריקו ניטשה, אבל זה לא מודעים של אחד שלנו הטיטאנים כאמור לבית. ואני מתכוון פומבו רפאל.

אנחנו כתובת השיר שלו השעה של החושך. פסוק ליברס הארבעה עשר, כאשר עבריינים מן הרחם האימהי כבר היו משרתיו של רוע, הכאב שבעלי תשובה; בוער רשתות פשע אחר קשור כבר הורשעו ונידונו לנתב. את זה כאן על ידי וכדי להרחיב Luzbel הזריעה של חטאים! פסוק XV, אדם! כשהייתי בך? מי נתן לך את נשמתי ואת החזה שלי? מי הוענקה הזכות של pecaras הזה בשבילי? כן שלך נעדר אני delinquí ולא ב שלך inficion אני מגנה מדוע אלוהים כל כך הוגן וטוב אני לא תשטוף in virtue of אדם אחר, ועל בריאות לא חזרתי בגוף זר? של הפסוק הארבעה עשר המחבר מפקפק רעיון החירות מנוגדים המושג פשע שקיימים מספר מושגים של חופש? כי זה החופש? כל המושגים האלה של הפשע קיים? מהו הפשע? הערעור ברוב לומר כי המושג הזה הוא יחסי. לא רע! אם זה הרבה יותר קל להרוג הנושא, זה. תפסיק, למות וכי עם זה את הפוזיטיביזם.

פומבו מוסיף מידע אודות קבצי script בעת הזאת המניפסט לכל הגברים בגלל אדם היו להאשים, אומר: חינם, כאשר עבריינים מן הרחם האימהי כבר היו משרתיו של רוע, הכאב שבעלי תשובה; עם שרשראות בוער על הפשע של אחרים קשורים כבר הורשעו ונידונו לנתב. את זה כאן על ידי וכדי להרחיב Luzbel הזריעה של חטאים! כאן הפרדוקס הופך למורכב מאז מי יכול להיקרא חופשי אם אותו הדבר? הבטן כבר לא? מי יכול לומר זה סינגלים, אם כבר נידון לא לבחור? זכור כי לפני שני פוריות הביצה כמו הזרע הן כוח, שכן הם בעלי איכות להפוך אך הלא-בני אדם בכל פעולה. הסיבה שבה האדם נושא את כוחו ואת האשה זה שלך. ללא האיחוד של הזרע עם הביצית ככל הנראה הכיוון של סוג זה של אנרגיה הרבייה ניתן לבחור כי זרע וביצה שלהם היא לא, אז זה לא יכול להיות. אולי החופש הזה הוא הרבה יותר מכובד. מאשר כי כאשר האדם התפתח ברחם. מאז נושא המקורי החטא עליו את זה בלי לשאול peco על ידי כל. על פי מה פומבו רפאל מבינה הכתיבה. סוג זה של חשיבה להתקשר כמה חילול השם. אבל אלה יכול להתקשר ארגומנטים. פדריקו ניטשה קראתי גסויות מאשר פומבו. אם נקבל את חילול השם היא Sputters עם הכעס, סדרה של מחשבות לתקוף באכזריות, ללא סיבה או לגרום. כמו הכלב תוקפים ללא התגרות, כי כאשר מחזיר לך ההתקפה עם אבן הוא שופך בכעס על האבן, לא על היד כי למעשה זה התקפות. חוסה אורלנדו מלו נאראנחו היה מי זה Luzbel? כי אם היה מלאך של הבאר בא כדי להיות השטן? לוציפר הוא הנסיך הרשע או פשוט לוציפר העבדים של מהות זה אינו ידוע? לא רע! פומבו אומר: כבר נגזר עלינו לטהר את המקום על ידי ולהרחבת נטיעת החטאים עבור Luzbel. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל שרי אריסון. . והנה עוד פרדוקס; כי אנו מאמינים או לא מאמינים באלוהים, טוב או רע. פומבו יודע שזה חטאים לא יהיה לייחס סלע עץ או בעל חיים. אם כדי הביטוי של החיים של כל בני האדם. לפיכך אם החטאים יש ללא ספק הם לזרוע של כל בן אנוש לטובת Luzbel או לוציפר. לא מעוניינים להרכיב מחלוקת האם זה או אחר. אנחנו רואים רק את הארגומנטים של המשורר שלנו. עכשיו: אם אנו משווים את עצמנו עם האדמה. נוכל לומר כי חומר זה וברצונך הזריעה לכל הדברים. תראה שכן פומבו מכוונת של הרטוריות כלפי אדם כאשר אמרת: פסוק XV, אדם! כשהייתי בך? מי נתן לך את נשמתי ואת החזה שלי? מי נתן לך את הזכות של pecaras הזה בשבילי? אם delinquí החסר שלך, inficion שלך אדון הייתי הסיבה דיוס אז פשוט וטוב לא לי לכבס במים המוסריות של אדם אחר, ובריאות לא אותי חזרה בגוף זר? גדר.! פומבו לפני, אני חושב שהיינו אדם? מכיוון שלנו נשמות יותר מאפיינים של האל, אשר ואז לרדת על גוף אנושי, מופיעים של מי מחזיק אותם, ואם אדם? תיק שלכל אחד מאיתנו גר עם אדם שלו להיות? או ההוויה שלנו נקרא אדם? פסוק השישה עשר אם בגופי ירשת את הרעל שלו עצמו, אשר בשרים לשרוף והוא זורם! ונפש כי? אם הנשמה שלי הנשמה שלך לא היה, אם הוא ניצוץ של דיוס ישירה, היה נכון אור כל כך מושלם מושלם אז יצא? אם אדם על ידי דיוס peco לא רוצה הוא מדביק את הזיהום שלו? אם אנחנו חושבים על הארגומנט של פומבו המחלוקת לייצר אדם שואל הוא רחב. וכך שאנחנו יודעים כי החפצים שלך עוברות בירושה ובשר תוצאה גנטית זו. אבל אם הנשמה האלוהית משום ירש שלמות? כי הוא אשם מי לקבל את הירושה, אך הם חופשיים לבחור האם לקבל את הירושה? מאחר שהשגיאה אינה ממנו זה לא היה, או היה, ואני אהפוך. 17 פסוק שטויות לא יכול להיות! עם זאת, ויש כבר, כאן זה מרגיש, מפוסלים ברקע של לי אם עוד דיוס, לוציפר, concurriese מודגש עם דיוס להתפוצץ בתוכנו את lampo כחול חיוני והיו אז לשדה המערכה מהם שניים. אלוהים הוא לוציפר? או לוציפר הוא שם כדי להיות מסוגל לחשוב על זה כעל משהו? או המקרה שם דיוס של הרוע, של הבאר? או לא רע דיוס? או אלוהים משתתפת שתי מהויות שונות ואחד מאסטר ושנאת האחר? או את הטוב הוא אלוהים כל כך מושלם ואת ובכך מתרחק רוע? או שאלוהים ברא את בני האדם על מנת להבין אם אותו ולהבין זה חושב את עצמו? או אלוהים מעדיף חושב במוחו של אותם אנשים ולהוביל אותם אל הבאר? מי חושב ללוציפר? כי הם עשו רע לאחר יצירת? אשר כוחות או להיות פלשו הלב שלו אם האור אינו משתתף בכל דבר עם החושך? . אנחנו השחקנים באמצע שני הכוחות נוצרו מ- חיי הנצח? פסוקים מאוחר יותר כמו XXV שעשה לך דיוס? די, כמו, איפה ומתי הגיעו חד-צדדיות זכות להתכתב איתך? כי לא נגע זה הכוח שלי כוחות? אי להיות מה שאתה לא מחוץ העולם אשר הוא או מעוך עם הרגליים שלי כל כך עצוב נחיל בני.! חוזה אורלנדו מלו נאראנחו בפסוק LVII ללא כל סוג של גאווה או לוקחים את זה שומרים על עמדה מטריאליסטית, מדעית או כל דבר אחר. כותב בפסוק LVII, sayon בלתי נראה. אני קורא, ואת לא עונה, לזרוק את החצים תסתיר את הייאוש שלי? אני לפי בחירתכם, פגיע האויב; לפתות אותך apura העונש, ניצחונות ותענוגות בכאב שלי בזמן, ויל גלדיאטור, מצדיע לך, יברך… הערה: רבים מהם לקרוא את כמות השאלות זה עשה, זה לא מחזיק חזק rudiments הטלתי ספק של האמונה ב- Dios או משוחרר על חילול הקודש. . לא היה הסוף שהצעתי. אני עושה את זה כדי להצביע כי סופרים שלנו יכול לתת לנו להבין דברים יותר ויותר עמוק למודל המערבי לכל הצדדים שהוטלו עבור הגבר מרגיש אמונה כאשר בזמנים מאוחרים יותר מגיעים עם דברים פשוט כמו האנשים האלה ואחרים נותרו מבולבלים. אל תשתמש שלי הרהיטות הקללות. טוען אבל זוכר פומבו זה תמיד למרות את הנוסע אקזיסטנציאליזם שאתה יכול להגיד: בעוד ויל גלדיאטור, אני מצדיע לך וברך… ארגומנטים של פדריקו ניטשה המוסריות איך הפגנה נגד המוסר לא טבעי טבע, דהיינו כל מה מוסר ההשכל לימד, סגדו והטיף עד עכשיו, עומד בצד השני לעומת זאת, נגד אינסטינקטים חיוני והוא גינוי כבר סודי, כבר רועש וחסר בושה של האינסטינקטים האלה. כשהוא אומר: נראה אלוהים בלב אומר לא שאיפות הפנימי ואת החיים לעיל ועל אלוהים נחשב לאויב של החיים. הקודש שתפתה את דיוס הוא מסורס אידיאלי. החיים נגמרים שם איפה מתחילה בתחום דיוס Magno אורלנדו: ברור אדם משתתף של הטבע החייתי לרמה הפיזית. מאז כל הגוף שלך יכול להשוות של בעלי חיים אחרים. כמו חיה כל אדם יכול לספק כל אחד האינסטינקטים שלהם. זה לא יהיה לא טבעי. לכפות את המוסר בבעלי חיים אלא אם אתה רוצה לאלף אותו. יותר לפעולות אלה של ביות, לא כדאי מכנה אותו מוסרית, כמו החיה לא תכלול את החוש קטגורית של טוב ורע. החיה פשוט ימשיכו סדרה של חוקים שמאפשרים לך להרגיש את האינסטינקט של שימור. אפילו כאשר רבים סטנדרטים אלה הם לא טבעי משלך למהות כמו חיה. ואחריו את החיה. על מנת לשמור את זה מול זה. אלה החיים שלה, חלק גוף שפועל, המצפן קצבית של תגובות כימיות. מלמדים כל סוג של חיים מוסריים נוגד האינסטינקטים חיוני זה גינוי סודי כמו ניטשה ברוטו. אבל החיה לא מחזיק משהו שגברים נתפש המצפון, הסיבה, הבנה, סוגים של רגשות אשמה, אושר, אהבה, כל כך הרבה דברים אחרים כי האדם מרגיש, גם אם זה כדור הארץ שהאדם פחות סיבה. כל אדם מבחינה פיזיולוגית במצב הרמוני של בריאות מרגיש על ידי יותר לא הגיוני זה אומר להיות, שלא כמו החיות האחרות. התחושה היא כמו חיה אחרת אף הקימו איתם את קיומם. עכשיו איך זה יהיה התמונה של אלוהים אשר יוצר חיים משלו האויב? סוף סוף לא אותו יעלה דבר להשמיד את זה לנצח. ישוע מנצרת דיבר על חיי נצח באמצעות. אז גם כנראה הבאנו אותו כאוייב של אותו? או שאלוהים שתשקול האויב של החיים, החיים הוא כוחה של קיומה, בחר לחלוק את זה? אז לעבוד על משהו. הוא שנא. ולעבוד ישוע על ידי משהו אוהבת להראות את זה מול של מה שאתה אומר. חוסה אורלנדו מלו נאראנחו האיש משתתף של שתי מהויות שונות הפיזי זה האדם הארצי והיא חלק החיים עם כל אחד של הדחפים האלו חיוניים כמו השיחה. אני לא יודע. אבל גם משתתפת של משהו שלך אותו דבר או אף אחד לא יכול להסביר, זה נקרא לחשוב. משהו אתה מאפשר לך להבין דברים שמבין רק את האדם. אלא אם אתה מאמין בחייזרים. ניטשה אמר: הקדוש שירצה האל הוא מסורס אידיאלי. החיים נגמרים שם איפה מתחיל ההבדל ניטשה זה את המקדשים למלכותו של אלוהים אשר לעיתים קרובות מסורס אידיאלי, מבחינות רבות בפני החיילים. כי בהם מקדשים כאשר הגברים מרגישים נטייה הפיזי של המתמטיקה, הפילוסופיה. מאת לא להזכיר לאחרים כל כך. Les משוכנע לנטוש את הרצון הזה. כי היית גונב את הזמן דיוס, בהם משרדי. רבים, ההמונים מסורסים. מה שלא ידוע הוא כי האנשים האלה יכולים לשתף ממלכת דיוס כמו פילוסופים, פיזית, מתמטית ועוד. וקח איתך את החיים הקדושים. הם נמנים על אלה שאינם בריאים, אין ללכת או להוציא. כאשר הוא העולם היפה המגוון של מחשבות והתנהגויות. הוא לקחת הכישרון של העם ולקבור אותה נמוך הסיסמא הדוגמה של דת. כמו מתמטיקאים, פיזיקאים, פילוסופים, וכו ‘. עשו יותר. דברים כאלה צריך לתקוף ניטשה לא לאלוהים. תוקף את הדת אל הזה עילאית שאין לו מה לעשות עם אלה מעשי זוועה, פרשנויות שווא ההופכים של. מסורס כדי החולמים, לכל אלה שנולדו עם מטרה שונה. אבל זה יכול לשמש לאותה מטרה שאני מתייחס הבשורה. . אתה כמו כלב שתוקף ללא התגרות וכי כשחזר ההתקפה עם אבן הוא זורק אותך בכעס על האבן, היד לא ממש תוקף אותו. למה אומרים כי פומבו יש יותר פאר וכבוד האדם בארץ שלנו שלא היית מסוגל להשיג.

להרוויח כסף באינטרנט

כיצד להרוויח כסף באינטרנט? זה השאלה הגדולה. השאלה הכי חוזרים ונשנים של כל אלה מבוצעות על האינטרנט, אולי הביטוי בכתב יותר במנועי החיפוש. תמצאו מאות אלפים של אתרים המציעים לכם להרוויח כסף מקטן עד גדול רווחים ברשת. למרות כמה רק הבטחות, ואכן, ישנם אתרים איפה ההצעה של עשיית כסף הוא הצהרה גרידא אלא, שם אתה יכול לקבל כסף. . אתה יודע, העולם המופלא של האינטרנט, הכל אפשרי, הכל אפשרי, כל החלום יכול להפוך למציאות מוחשית. הם כך שונה ומגוון אפשרויות ואת האפשרויות, בטון אמיתי שנותן לנו את האינטרנט, אשר לפעמים גורם לזה להישמע כאילו כמעט אינו נגיש, או קשה מאוד, רחוקים ממך להגיע להישגים, אולם זה לא אז זה יותר פשוט ממה שאתה חושב. כי הכל תלוי דבר אחד, תלוי אך ורק בך. יש אנשים שבאים לרשת ברצונו להיות עשיר, לעשות הרבה כסף, אני מאוד רוצה לחשוב כך. אבל שמצליחים אכן מעט מאוד. לעשות כסף גדול באינטרנט קל, אבל כמובן שזה לא אפשרי. חלקם הצליחו להפוך גורואים האמיתי של העסק באינטרנט. אבל אני מבטיח לך, זה אנשים עבד קשה, עבד קשה מאוד כדי להשיג את זה. אבל הבטון ואת אמת כי אתה יכול להרוויח כסף באינטרנט. כמה? זה גם תלוי אך ורק בך. אבל אני אספר לך. החדשות הטובות, אם אחרים גם ניתן להשיג זאת. זה לא צריך מפקפק בכך. אתה לא שונה מכל אלו שהיו מוצלחים, הצלחה לא אנשים שבחרת, בדרכך קדימה, תוכלו לתפוס אותו גם. אתה רק צריך לעשות. זה שאחרים עשו. הנה מתכון חסין בפני תקלות: שאלה קדמונית, יסוד כלל, לא רק באינטרנט, אלא גם מחוצה לו. יש יעד, מטרה, נתיב לעקוב.הדבר הראשון שאתה צריך, הוא יודע טוב מאוד מה את רוצה. בשביל זה יש צורך לקבוע יעדים.אתה יודע יותר טוב מכולם כי בכוונתך להשיג עם האינטרנט. . זה מה שאתה שואל את עצמך. ברגע שאתה פתרו בעיה זו השלב השני הוא קבלת ההחלטה ולפעול. אם אתה כבר יודע מה אתה רוצה. אז עליך להפעיל אותו, הזמן הוא עכשיו, לא מאוחר יותר, אבל עכשיו.

של פיגם RU 486

קרירה חדשה ריגושים לאנושות, בעיקר באמריקה הלטינית, מאז אישור ה-FDA בארה ב, אישור לשווק בארץ הזאת, הסם הידוע בשם RU 486, כמו תרופה זו אינה שימוש חדש יותר מרחוק, אמפירי שתחילתה תרבויות עתיקות כמו האינקה טרום ב באנדים של פרו, שבו שימש קודמו Rue (Ruta חריף)אורגנו (Origanun Vulgarae) ואחרים ששימשו עם emenagogos או וסתים, לא כמו שנכשל, כמו בערים האלה ההפלה היה penalizado (la que consentía y el que ejecutaba el aborto ערן יום המתים señala pedaradas-קומו הורטדו Pozo). . אז, יש לנו את appreciations של פטרסון הבישוף של קלן (גרמניה), שהשווה לפני 20 שנה, RU 486 על גז zyclon B, הגז קטלני בשימוש על ידי היטלר וחבר מרעיו להשמיד מיליוני בני אנוש בנבכי מוות. RU 486 מעכב פרוסטגלנדין, שנקרא mifepristone, מסונתז על ידי המעבדות צרפתי, רוסל-Udaf, בשנת 1988 על ידי verguenza (סי es que la tiene) לשים RU ומייצג לנטרל את קולטני הסלולר עבור פרוגסטרון, אשר הוא הורמון האחראי על שמירה על ההריון בשבועות הראשונים, הוא הוא יעיל עד 42 ימים של ההריון, זה חוקי בכמה מדינות באירופה, כולל ספרד, שוויץ, שבדיה, בלגיה, גרמניה, צרפת, אנגליה, לאחרונה בארה ב, מגיע ב 50 מ ג טבליות, מורשה כדי לייצר אותם גם בטבליות של 10 מ ג. זה 100% יעיל כדי לגרום להפלות. עבור המדינות של דרום אמריקה ומרכז בוודאי היו 10 מ ג טבליות, כדי מאוד מבולבלת, כי היעילות עם 50 טבליות mgrs (פרו שימוש 5 tabletas דה 10 mgrs obtendremos אחי efecto הפלילי), שימוש מאסיבי נשאר בתא המטען של זיכרונות הבוקר שאחרי הגלולה 2, rue, אורגנו, כדי Misoprostol אותו, זה אגוניסט של פרוסטגלנדינים הנמצא בשימוש כיום סליל השראה של הפלות בפרו, אז כוחות כי אנחנו בעד החיים, רפואי או שאינם רפואיים, קתולי או לא מאמינים, אבל כי הם מעודדים את. רוח irrefenable להגנת החיים חייב לשים כוחנו המתח לקרב חדש נגד אלה ההרג ההמוני שלפני עם כניסתה של מסונתזים האדם כי הם סמים RU 486 אשר רוכשת את שמות מסחריים שונים, לפי המעבדה אשר משלב אותם, אך אנו יודעים כי זה mifepristone קטלני – פדרו מיגל Palacios נייד.

הצד השיווקי

אסביר במאמר קצר זה המשמעות של שיווק צד הוא עבור חלקם אולי קצת לא ברור, בתקווה בפיתוח של זה מוצג המושג בצורה מובנת ופרקטית. לדבר על הצד השיווקי, קודם בואו לראות שיווק קלאסי או מסורתיים. הגדרתו היא בהחלט הרבה יותר מקיפים ומורכבים, אבל כדי לפשט את זה יותר מובן. אוכל לסכם אותו באומרו כי היא הקבוצה של טכניקות וידע הליכים כדי לקדם את המכירה של מוצר או שירות קבע או יותר בדרך הטובה ביותר. גם אני אצטט את ההגדרה של expereto פיטר דרוקר אומר כך: “היא סדרת פעילויות צורך להמיר את הצרכן לרכוש כוח אל תוך דרישה יעיל” שיווק לא הפרסום. שיווק לרוחב היא צורה חדשה השונה הידוע כי הוא מנצל את המושגים של שיווק, אבל על מנת לקבל חידושים מלבד אשר מתקבלים באמצעות השיטה המסורתית או קלאסי. לצד שיווק לא יחליפו האנכי, אבל זה מהווה השלמה הראשונה הקונספט של שיווק מסורתי הוא כדי להגדיר את השוק וכדי לעשות את זה תחילה עליך לזהות, מה היתרונות או קשיים מספק או הציע את המוצר או השירות הנדון ואת הציבור אשר יופנו מוצר או שירות. שיווק לרוחב הוא צורה חדשה של שיווק כי זה משנה את התהליכים המסורתיים על ידי מושגים חדשים שונה מקודמותיה לקדם פיתוחים יצירתיים; מתן שיפורים להוביל חידושים והעתקות. אני חושב כי בבסיסו הוא מרוכז על זה: במקום לעשות טוב יותר את הדברים אשר כבר, הופך דברים חדשים; במקום לחפש איך לשפר את מה שכבר יש לנו, אנחנו מנסים לעשות משהו חדשני, שאפתנית או מפתיע. בסיכום, אנו יכולים לומר כי הרעיון המרכזי הוא כי פשוט יישום רעיונות שונים אתה יכול לקבל תוצאות שונות אחת מן התכונות העיקריות של הצד השיווקי הוא לייצר, על בסיס רעיונות טרנספורמטיבי, מוצרים או שירותים חדשים, ללא דעות קדומות להתפתחות זו מרמז על הצורך עוד זמן להיות מסוגל להוסיף אותה לשוק להחיל יצירתיות, השתקפות, חדשנות, בסופו של דבר לשבור את התבנית כדי לשנות את הקיים ותומך בשווקים רווי יצירת מוצרים או שירותים חדשניים כדי לענות על הצרכים של המומחים היוקרתי ביותר בתחום השיווק, פיליפ קוטלר, את התיאוריה כי יש צורך ליצור ואקום במונחים של המוצר המדובר כדי להחיל את הצד השיווקי. ואני מצטט אכן מאוד דידקטי הדוגמה הבאה: נניח אנחנו מדברים על ספרים, מחפש גרסאות אפשר לומר; ספר חדש עם הדמיות בתלת מימד, ספר חדש איפה כתוב את הכותרת בקצה של כל עמוד, גרסאות אפשריות אחרות, במקרה זה היה מדבר. על שיווק מסורתי, כי אנחנו לא יצרו שום ואקום. הם רעיונות, למרות חדש, שכוונה המחשבה. אמנם אם הרעיון החדש ספר ולא ייקרא, יש הגיון, כי לדעת כי ספר כתוב יש צורך לקרוא את זה. זה להיות שיווק בצד. זה של מצבים לשבור עם ההיגיון. הפתרון לגישה זו חושפת קוטלר יהיה למשל, ליצור ספרי אודיו יכולים להישמע יותר מאשר לקרוא או גם ליצור חברה שמוכרת את שירות כדי לשלוח אדם שבא לקרוא את הספר. . ובכן, אני מקווה תרמו משהו זה מעניין אותך. למרות, למען האמת, זה יהיה צורך לפתח את זה עם יותר עומק הוא לא כל כך פשוט כי במקור, לצד שיווק, חלק הרעיון של החשיבה הרוחבית אשר מוצג כסוג של חשיבה מתנגד חשיבה לוגית. בסופו של דבר, לכל חברה, אידיאלי לפתח או ליצור שווקים חדשים ולהשיג ללכוד אותם לחלוטין. אך זה דורש להגיע עם מוצרים חדשים או שירותים, כי אלה חדשני; לכן ונקיות כל היצירתיות כדי להבדיל את עצמם מן התחרות. זה פועל גם עבור יזמים כל. האיש הוא אבסורד כי הוא מבקש ונמצא נהדר כי זה.